Lolbroek van de UM

Medewerkerscolumn

16-06-2015

Declareert u wel eens iets, lezer? Ikzelf ben niet zo financieel ingesteld, dus meestal vergeet ik het gewoon. Maar laatst dacht ik eraan. Van Sabine, onze secretaresse, kreeg ik een formulier, waarop ikzelf achttien (jawel, achttien!) velden moest invullen.  “Hoe werkt dat?” vroeg ik zo onschuldig mogelijk. “Nou”, zei Sabine geduldig, “je vult dat in, Sophie tekent, dan gaat het naar Finance en dan wordt het tegelijk met je salaris overgemaakt”. Dat leek me efficiënt, maar waarom moest ik, behalve mijn naam, de datum, het reisdoel en het bedrag ook mijn straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, personeelsnummer, BSN/Sofi-nummer, IBAN-nummer, BIC-nummer en de naam en het adres van de bank invullen? “Dat zal toch niet nodig zijn?” vroeg ik. “Als je het niet volledig invult krijg je het retour”, was het antwoord. Toen bedacht ik dat er meer hondjes zijn die Fikkie heten (alleen in Limburg wonen al drie Baakmannen: mijn vrouw, een van onze dochters en ik), dus zei ik: “En als ik mijn personeelsnummer erbij doe? Dan moet Finance genoeg weten want iedere maand wordt mijn salaris gestort en dat gaat al vijftien jaar goed”. “Vul nou maar in, lolbroek”, zuchtte Sabine. Maar ja, handig in die dingen ben ik niet, dus ik zal hier en daar (uiteraard geheel per ongeluk) wel een foutje gemaakt hebben – ik weet dat eigenlijk wel zeker. Van het adres van mijn bank had ik bijvoorbeeld geen flauw idee, dus daar heb ik, geloof ik, maar de Kaaimaneilanden ingevuld. Alleen voor de juistheid van mijn naam, mijn personeelsnummer en het bedrag kan ik instaan. En dat bleek voldoende: tegelijk met de eerstvolgende salarisbetaling werd het gedeclareerde sommetje keurig op mijn rekening bijgeschreven.

Gelukkig is de UM geen bureaucratie maar een universiteit, en dus mogen we ons afvragen wat hiervan te leren valt. Dat bij het verwerken van mijn declaratie de fouten opgemerkt en gecorrigeerd zijn? Maar als Finance het beter denkt te weten dan ik – waarom het mij dan gevraagd? Of is misschien alleen het personeelsnummer gescand en op de andere velden slechts een vluchtige blik geworpen? En wat hebben geboortedatum, geslacht en nationaliteit met het declareren van een dienstreis te maken? Gaan dames voor? Krijgen senioren een toeslag? Worden Bulgaren strenger gecontroleerd? Geen idee. Maar, Sabine, dit weet ik wel: de enige lolbroek van de UM zal ik niet zijn. Bij Finance kunnen ze er ook wat van.

Nico Baakman, wetenschappelijk medewerker European Studies

Lolbroek van de UM
Nico Baakman_2