Docenten maken tentamen eerst

15-09-2015

MAASTRICHT. Om de kwaliteit van de toetsen te verbeteren heeft de School of Business and Economics (SBE) een opmerkelijke maatregel bedacht: voordat studenten aan de slag gaan moet eerst een collegadocent  het examen maken. Daarna volgt een evaluatie, al naar gelang het behaalde cijfer.

“Een docent hoeft wat mij betreft niet z’n telefoon in te leveren en drie uur in een kamer te worden opgesloten”, zegt Rudolf Müller, portefeuillehouder onderwijs bij SBE. “Ik neem aan dat-ie sneller is dan studenten. Als een docent er toch drie uur over doet, dan vrees ik dat studenten er een harde dobber aan krijgen.”

De nieuwe maatregel moet niet alleen spelfouten maar ook inhoudelijke misverstanden uit de toets halen. Het is geen verplichting maar een richtlijn, zegt Müller. “Het is niet de bedoeling om de staf te controleren en af te straffen, maar we gaan wel de klachten of incidenten na een toets beter in de gaten houden. Wat we meer en meer meemaken, is dat kleine fouten enorme ophef veroorzaken bij studenten. Terecht of onterecht, het kost in ieder geval een hoop tijd: vragen van studenten beantwoorden, bezwaren afhandelen, noem maar op. Ik denk dan ook dat de nieuwe maatregel geen extra belasting betekent maar juist meer lucht geeft.”

Het ‘docenttentamen’ maakt deel uit van een pakket van maatregelen. Zo geldt het reeds ingevoerde four-eyes-principle – laat een collega over je schouder meekijken – voortaan niet alleen voor de eerste twee maar ook voor het derde bachelorjaar. Ook zal elk tentamen in de toekomst door studenten worden geëvalueerd. Bovendien worden docenten geacht om spaarzamer om te springen met het recyclen van oude vragen.

Het bestuur wil nog een stap verdergaan voor de eerstejaars vakken. De docenten dienen aan te geven in hoeverre de vragen aansluiten bij de verschillende leerdoelen van het blok. “Deze beschrijvingen wordt verwerkt in een digitaal workflowsysteem, samen met de toets, de antwoordsleutel, de bezwaren, et cetera.”

Docenten maken tentamen eerst
untitled