'Koperen' campus dieper in problemen

01-10-2009

Nu woningcorporatie Servatius financieel in zwaar weer terecht is gekomen is het de vraag of de ‘koperen’ campus in Randwijck zal worden afgebouwd. De betrokken partijen laten weten dat daar hard aan gewerkt wordt, wellicht met een gewijzigde opzet, maar zelfs minister Van der Laan van Volkshuisvesting liet dinsdag in een brief aan het parlement doorschemeren dat het ook wel eens afgelopen kan zijn. Hij had het over de “eventuele” voortzetting van de campus.

De campus, op verzoek van een uitdijende Universiteit Maastricht door Servatius bedacht en ontworpen door de wereldvermaarde Spaanse architect Santiago Calatrava, zou straks 400 à 500 studenten moeten huisvesten, naast kantoren en een flinke sporthal met meerdere functies. Calatrava tekende er een spectaculaire koperen beplating van de gebouwen bij.

Dit jaar stokte het project, mede als gevolg van de kredietcrisis maar niet alleen daardoor. Servatius ondervond bestuurlijke problemen, de directeur werd op een zijspoor gezet, de raad van toezicht kreeg een nieuwe voorzitter die het na vier weken voor gezien hield, iets wat Servatius overigens stil hield. Het betreft hier prof. Tjeu Blommaert, deeltijdhoogleraar aan de UM bij bedrijfskunde. Blommaert verwijt de nu afgetreden raad van toezicht alle regels van goed risicomanagement met voeten getreden te hebben en hem bovendien te hebben tegengewerkt. De problemen stapelden zich op en een paar weken na zijn vertrek werd de bouw stilgelegd totdat er duidelijkheid zou zijn over de financiering en het commitment van de gebruikers van het complex, met name de gemeente en de UM. Dat was eind mei. Servatius wilde handtekeningen onder contracten – zowel gemeente als UM zullen de sporthal huren -, maar kennelijk zijn die nog steeds niet gezet. Het college van bestuur van de UM zwijgt over de onderhandelingen in alle talen en zegt alleen dat alles in het werk wordt gesteld om het plan alsnog te doen slagen.

Intussen zijn de begrote kosten, oorspronkelijk vastgesteld op 88 miljoen en vervolgens op 165, nu naar 202 miljoen gestegen en is de raad van toezicht vorige week afgetreden. Duidelijk is dat Servatius dit bedrag niet zelf kan ophoesten. In zijn brief aan de Tweede Kamer schetst minister Van der Laan het beeld van een corporatie die zich de afgelopen jaren in allerlei creatieve bochten wrong om de financiën rond te krijgen, zelfs met een constructie waarbij de volgens Van der Laan noodzakelijke instemming van de minister ontbrak. Hij kondigt nu aan op zeer korte termijn een externe toezichthouder te zullen benoemen.

De UM is op meerdere manieren bij de zaak betrokken, niet alleen als toekomstig huurder van de sporthal en ‘leverancier’ van studenten en wellicht startende ondernemers die de kantoorruimtes zullen benutten, maar ook door de bemoeienis van bepaalde personen. Blommaert is er daar een van, maar hij heeft geen banden met het bestuurlijke circuit van de UM. Dat is anders in het geval van Harry Fekkers, die ambtelijk adviseur is van het college van bestuur op het terrein van research en innovatie, maar daarnaast tot vorige week tevens fungerend voorzitter van de raad van toezicht van Servatius was. Fekkers zelf zegt daar nooit een belangenconflict te hebben gezien: “Ik sta buiten alle onderhandelingen.”

 

 

Wammes Bos

Lees ook het achtergrondverhaal Blommaert: "Met die twee petten op heb je altijd de schijn tegen"

Tags: Campus UM

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.