De gewone ervaring en de dies

14-01-2010

Het was vorige donderdag prima toeven in de Sint Jan waar de verjaardag van de universiteit werd gevierd. De vierendertigste alweer. De drie sprekers hadden het goed met ons voor. De rector, Gerard Mols, beloofde ons in het licht van onze multiculturele en internationale ontwikkeling bijbehorende verbeteringen in PROBLEM BASED LEARNING. Madelon Peters, gezondheidspsycholoog, liet zien dat het echt waar is dat positieve gevoelens en geestelijke veerkracht samengaan met een betere gezondheidstoestand en –beleving. Belangrijker nog is dat zij haar onderzoeksprogramma presenteerde waarin op verschillende manieren en voor verschillende aandoeningen wordt gezocht naar de verklaring van dat verband. En hoe omgevings- en genetische factoren daarbij een rol spelen. Zij gaat ervan uit dat we in kleine stappen zullen profiteren van nauwgezet onderzoek.

Teun Dekker, politiek filosoof, verraste ons met zijn onderzoek over de kwaliteit van de argumentatie in het politiek redeneren. Niemand in de zaal zal ooit nog, zonder een grimlach, beweren dat van onze belastingcenten geen hoge salarissen mogen worden betaald. We wachten zijn verder werk af. Kortom, het zag er na onze verjaardag een beetje beter uit voor het onderwijs, de gezondheidszorg en de politiek. Buiten heersten kou en sneeuw; binnen was het warm.

Toch moest ik denken aan mijn al meer dan dertig jaar geleden overleden promotor en leermeester Den Hollander. Hij zou niet te beroerd zijn geweest een commentaar uit te spreken. “Dames en Heren,” zou hij zeggen: “De gewone ervaring leert al anders.” Onderwijs, zorg en politiek: dat is hard werken voor alle partijen, het is UNENDING WORK. Wel een uitdaging, maar vaak sleur en minder leuk. Onderwijs is niet alleen academici in vrijheid tot zelfstandig denken opleiden, het is ook valse parels voor echte zwijnen werpen. De zorg zit van uur tot uur gevangen tussen enerzijds cure en care van ‘blind’ verspreide kanker, systeemziekten en ongevallen, en anderzijds een stuwmeer aan lichte klachten. En de dagelijkse politiek zal nooit toekomen aan een kwaliteitsbeleid voor de gebruikte argumenten.

Gerard, Madelon en Teun, gewoon doorgaan. Misschien helpt deze bijgedachte om jullie werk nog beter in de ‘werkelijkheid’ te doen landen.

 

Hans Philipsen