TU Delft moet bouwen of terugbetalen

28-01-2010

Krijgt de Delftse faculteit bouwkunde geen nieuw gebouw, dan moet de universiteit de subsidie ervoor terugbetalen. De 25 miljoen euro was alleen bestemd voor nieuwbouw, meldt het ANP.

De oude bouwkundefaculteit brandde in mei 2008 af. Minister Plasterk beloofde daarop een bijdrage van 25 miljoen euro voor een nieuw faculteitsgebouw, dat een ‘icoon in de Nederlandse bouwkunde’ moest worden. Op een door de faculteit georganiseerde ideeënprijsvraag stuurden architecten en studenten uit vijftig landen honderden voorstellen in. Over de winnaars verdeelde de faculteit zestig duizend euro.

Nu blijkt dat een bestaand gebouw – het oude hoofdgebouw van de universiteit – “uitstekend voldoet”, aldus een woordvoerder. “De faculteit is er tijdelijk ondergebracht en wil zich er definitief vestigen”. Met het ministerie gaat de TU Delft nu overleggen over de bestemming van de 25 miljoen euro, die al werd overgemaakt. “Aan het hoofdgebouw moet nog het een ander gebeuren en zonder dat geld komen we niet uit.”

 

HOP