Inspectie: NCOI misleidt studenten

17-06-2010

Opleidingsgroep NCOI is door de Onderwijsinspectie op de vingers getikt. Op haar website is ‘de opleider voor werkend Nederland’ te onduidelijk over de naam en status van haar opleidingen.

NCOI organiseert ruim zevenhonderd opleidingen en trainingen voor mensen met werkervaring. Naar eigen zeggen zijn 203 van die opleidingen op hbo-niveau, waaronder zeven geaccrediteerde bacheloropleidingen en twee door de NVAO goedgekeurde masters. Maar op de website wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de geaccrediteerde opleidingen en de korte, niet-geaccrediteerde cursussen, aldus de inspectie. Zo is te lezen dat korte programma’s tot een ‘erkend’ diploma leiden – een eenjarig programma hoger management tot een certificaat ‘HBO Hoger Management’ bijvoorbeeld, of een opleiding van drie maanden tot een diploma ‘MBO Kinderopvang’. Maar dat zijn geen landelijk erkende graden.

De NCOI zegt de voorvoegsels mbo en hbo alleen te gebruiken als indicatie van het niveau van de cursussen. Bovendien maken de korte programma’s vaak deel uit van een meerjarige opleiding en kunnen ze ingebracht worden om een erkende mbo- of hbo-graad te behalen.

Onder druk van de inspectie heeft NCOI een webpagina met ‘erkenningen’ aan de site toegevoegd, waar te zien is of opleidingen wel of niet geaccrediteerd zijn. Bij niet geaccrediteerde opleidingen wordt nu vermeld dat de accreditatie ‘in voorbereiding’, ‘in behandeling’ of ‘in afronding’ is.

Wat dat precies inhoudt wordt op de site niet uitgelegd, zegt de inspectie. Studiekiezers weten nog steeds niet of een opleiding nu wel of niet tot een erkend diploma leidt. Bovendien worden niet geaccrediteerde opleidingen elders op de site wel hbo bachelor of master genoemd.

Het is al langer bekend dat NCOI soms onduidelijk is over de namen en accreditatiestatus van opleidingen. In 2006 bleek uit een onderzoek door de redactie van de Keuzegids Hoger Onderwijs dat NCOI tientallen ‘NVAO-geaccrediteerde’ bacheloropleidingen aanbood, terwijl dat er toen maar drie waren.

 

HOP, Ianthe Bato

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.