Geen zacht randje aan harde knip

31-03-2011

De ‘harde knip’ tussen bachelor en master moet niet te star zijn. Een CDA/VVD-motie van die strekking werd afgelopen dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen. Toch gaan studenten daar weinig van merken.

Hogescholen en universiteiten moeten de harde knip uiterlijk september 2013 hebben ingevoerd, zei staatssecretaris Zijlstra vorige week in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de Wet ruim baan voor talent.

Maar bachelorstudenten die nog maar een paar studiepunten nodig hebben, moeten eigenlijk alvast aan hun master kunnen beginnen, vond CDA-Kamerlid Sander de Rouwe. Hij vroeg de staatssecretaris om een ‘minder harde’ knip: “Wordt het voldoende geborgd dat bachelorstudenten die misschien nog één of twee onderdelen moeten doen, alvast aan hun vervolgopleiding kunnen beginnen?”

De Rouwe diende een motie in waarin hij vroeg de wet niet “te star” uit te voeren voor zulke studenten, en ook te zorgen dat ze op meer momenten in het jaar tentamens kunnen herkansen en aan een master kunnen beginnen. VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas zette haar naam er ook onder.

Zijlstra vroeg daarop aan Lucas of zij bedoelde dat instellingen hun zaken goed voor elkaar moeten hebben voor ze de harde knip invoeren, zodat studenten niet de dupe worden van gebrekkige organisatie. Dat beaamde ze. Ze wil – anders dan De Rouwe – beslist geen zachtere knip: “Het gaat mij erom dat het mogelijk moet zijn om op tijd te studeren. Die randvoorwaarde vind ik heel erg belangrijk. Wij weten dat nog niet alle instellingen er nu aan toe zijn.”

Studentenbond LSVb – verklaard tegenstander van de harde knip – kiest de interpretatie van De Rouwe. Voorzitter Sander Breur twitterde na de stemming enthousiast: “Motie over het verzachten van de Harde Knip aangenomen! Dank aan CDA en VVD.”

Maar gezien het standpunt van de VVD en de staatssecretaris is het onwaarschijnlijk dat de harde knip een aaibaar randje krijgt. In Zijlstra’s lezing hoeven instellingen alleen – waar mogelijk – te zorgen voor extra herkansingsmogelijkheden en instroommomenten. Is daaraan voldaan, dan moeten ze studenten zonder bachelordiploma de toegang tot de master weigeren.

 

HOP

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.