“Wat brengt zo’n kantoor in India op?”

Serie: universitaire verkiezingen op komst

14-04-2011

De universitaire verkiezingen komen eraan. Hoeveel invloed hebben de universiteitsraad en faculteitsraden? Kunnen ze een vuist maken bij hete hangijzers als de vacaturestop, andere bezuinigingen, de sporthal en collegegelden? Vandaag faculteitsraadsleden over de vacaturestop.

Henk van Berkel, voorzitter faculteitsraad Health Medicine and Life sciences: “Er is een extra raadsvergadering ingelast vanwege de vacaturestop. We hoorden dat er een taskforce op de Berg is opgericht die gaat inventariseren waar kosten bespaard kunnen worden en waar extra opbrengsten te winnen zijn. De raad heeft daarop gezegd dat ze hoopt dat die taskforce ook naar oorzaken gaat zoeken en niet uitsluitend met de vinger naar Den Haag wijst. Er zijn hier de afgelopen jaren enkele beleidsfouten gemaakt die ons miljoenen hebben gekost. Ik denk aan MUSL, aan SAP, aan de internationalisering. Dat laatste heeft niet gebracht wat ze hadden gehoopt. Wat is de opbrengst van zo’n kantoor in India? Dit geld is ondoelmatig besteed. Wat betreft onze eigen faculteit: de kaasschaaf is geen optie, vindt de raad. Het primaire proces moet gespaard blijven, maar bij de ondersteuning valt nog wat te halen. Wij hebben het bestuur verzocht om snel met concrete plannen te komen, verschillende scenario’s, want we moeten keuzes maken en proberen om een reorganisatie te voorkomen. Eenderde van ons personeel is tijdelijk, zo’n vacaturestop geeft heel veel onrust, die moet zo snel mogelijk worden weggenomen. Of het bestuur naar ons luistert? Het grote voordeel van Martin Paul is dat hij in ieder geval de suggestie wekt dat hij luistert en ons serieus neemt.”

“Als wij geen vuist kunnen maken, dan is dat grotendeels aan het personeel zelf te wijten”, concludeert Peter Bollen, raadslid namens het wetenschappelijke personeel (WP) aan de School of Business and Economics. Men stelt zich niet kandidaat. Op dit moment is de zetel voor het OBP (ondersteunend en beheerspersoneel) niet bezet en slechts drie van de vier zetels voor het WP. “De medewerkers – WP - voelen zich te weinig verbonden met de faculteit, ze identificeren zich vooral met de eigen groep. Misschien is het de afgelopen 25 jaar te goed gegaan met SBE.” Bollen stelt zich dit voorjaar opnieuw verkiesbaar.

Wat de vacaturestop betreft: “Wij stellen vooral vragen: hoe staat het met het budget? Hoe nijpend is de financiële situatie? Daarop krijg je serieus antwoord. Het faculteitsbestuur maakt zich ook zorgen over het onderwijs en onderzoek. Wij komen als WP-fractie van ver, de jaren voor ons waren alle zetels leeg. Wij moeten weer opbouwen.”

De per mail aankondigde vacaturestop, veroorzaakte meteen veel onrust binnen de faculteit psychologie en neurowetenschappen, vertelt Gjalt-Jorn Peters, raadslid namens het WP. “Wij hebben een lijst van alle vragen van onze achterban gemaakt en die voorgelegd aan het faculteitsbestuur. Wat gebeurt er met tijdelijke contracten waarover al toezeggingen zijn gedaan? Geldt de vacaturestop ook voor studentassistenten?” Het faculteitsbestuur heeft die vragen schriftelijk beantwoord (toezeggingen worden gestand gedaan, de stop geldt ook voor studentassistenten) en tijdens de raadsvergadering mondeling toegelicht. “Die antwoorden hebben wij weer aan de medewerkers doorgestuurd. We hebben het bestuur voorgesteld om voortaan meteen ook zelf te reageren als er zo’n korte cvb-mail binnenkomt. Zelfs al weten ze nog niet hoe alles gaat uitpakken. Dat zou onze achterban erg op prijs stellen.”

 

Riki Janssen

simonegolob.nl

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.