Nieuwe bezuinigingen UM

Langstudeerdersregeling een jaar uitgesteld

21-04-2011

De vacaturestop en de stop op verlenging van tijdelijke aanstellingen blijven onverminderd van kracht, ook al komen er uit Den Haag signalen dat de financiële positie van de UM wellicht iets minder nijpend zal zijn. Het college van bestuur kondigt zelfs voor 2012 nog meer bezuinigingen aan.

Dat staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft besloten de langstudeerdersboete en de korting van 190 miljoen euro op universiteiten en hogescholen een jaar uit te stellen is voor André Postema, vicevoorzitter van het college van bestuur, geen reden om het UM-beleid te verzachten: “Het lijkt uitstel van executie. Het kabinet houdt nog steeds vast aan de bezuinigingsdoelstellingen.” Ook berichten dat het ministerie de achterlopende onderzoeksfinanciering van de drie jonge universiteiten (waaronder de UM) zal compenseren, geven geen aanleiding om de aanpak te wijzigen. Postema: “Het beeld is heel dynamisch, het wisselt snel.”

Deze week overlegt het college met de decanen en de directeuren over nieuwe bezuinigingen. In totaal wil Postema dat er voor tien miljoen wordt gesneden. Het college heeft een pakket met mogelijke besparingen klaar, de beheerseenheden zijn verantwoordelijk voor de invulling onder voorwaarde dat het beoogde bedrag wordt gerealiseerd.

Met de vacaturestop blijkt intussen verschillend te worden omgesprongen. Bij de FHML, zo valt te lezen in goedkeurde faculteitsraadsnotulen, hanteert men bijvoorbeeld de stelregel dat “aanstelling of verlenging van promovendi altijd doorgaat”. Andere faculteiten zijn strikter; zo is bij rechten de wens om vijf aio’s aan te stellen teruggebracht tot één.

De universiteitsraad roert zich opnieuw over het onderwerp: gisteren is een brief aan het college van bestuur verzonden waarin met klem om nadere argumentatie voor de vacaturestop wordt gevraagd.

Intussen is in studentenkringen gematigd positief gereageerd op het uitstel van de langstudeerdersregeling door het kabinet. Maarten Derksen, voorzitter van het UM Petition Initiative dat afgelopen januari het protest vanuit Maastricht naar het Malieveld organiseerde, hoopt nu dat er uitzonderingsbepalingen in de wet worden opgenomen. “Ik ben niet tegen het aanpakken van de luie student. Maar wie is een langstudeerder? Niet iemand die ziek wordt, niet mensen die naast hun studie waardevolle activiteiten ondernemen.”

De staatssecretaris is echter niet van plan zulke clausules in de wet op te nemen, bleek tijdens het Tweede-Kamerdebat vorige week donderdag. De oppositie kreeg op alle punten nul op het rekest. Wie langzamer studeert dan de nominale duur van voltijdstudies moet straks gewoon drieduizend euro boete betalen.

Volgens Derksen moet er nu vooral door studentenorganisaties als het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en de universiteiten gelobbyd worden in Den Haag. Aan de medezeggenschapsraden van de UM de taak om de situatie in Maastricht in de gaten te houden. “Het is van belang dat de UM niet de onderwijseisen gaat versoepelen om de studenten sneller door te laten stromen.”

 

Wammes Bos/Cleo Freriks/HOP

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.