Voorspellen

23-06-2011

Inmiddels weten we allemaal dat economie geen wetenschap is, althans niet van het soort waar economen zelf graag aan willen beantwoorden. Het soort van wetenschap dat enigszins betrouwbare voorspellingen doet. Waar economen wel goed in zijn is achteraf verklaren waarom iets wat ze hadden voorspeld voor de zoveelste keer niet is uitgekomen, wat op zich nog geen gekke prestatie is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat nergens het machismo zo groot is als bij economen. Want daar waar elk overtuigend argument ontbreekt, rest slechts de grote mond en de arrogante lichaamstaal. Let er maar eens op, op tv. De minachting waarmee ze elkaars opvattingen terzijde schuiven, spreekt boekdelen. En individueel hebben ze het natuurlijk altijd al geweten, gezegd en hebben ze ons gewaarschuwd. Met andere woorden: let in het vervolg vooral op mij en niet op mijn collega’s. Paradoxaal genoeg worden hun ongelukkige voorspellingen ook steeds preciezer en daarmee nog potsierlijker: over dertig jaar is de rol van Europa uitgespeeld, over vijftien jaar die van de VS, of over tien jaar, of eigenlijk nu al. En ja, dan China, die zal de rol van de VS overnemen en niet alleen zal dit voor de VS maar ook voor Europa desastreuze gevolgen. Over de gevolgen van de enorme economische groei van China voor China zelf, waar tot nu toe een maar klein percentage van de bevolking profiteert van toegenomen welvaart, daar heeft niemand het over.

Terwijl er niemand is die de economische wetenschappen eens de wacht aanzegt, waar toch alle aanleiding toe is, blijkt Stephen Hawking opeens de filosofen buiten de orde van de wetenschap te willen plaatsen. Want filosofen zouden de natuurwetenschappen niet meer begrijpen en dus nooit een antwoord kunnen formuleren op een vraag als: “Waarom zijn we hier?” Volgens Hawking ligt de filosofie namelijk in het verlengde van de natuurwetenschappen. Nu heb ik filosofen onder mijn beste vrienden en ik prijs me gelukkig dat dit niet het soort vragen is waar zij zich mee bezighouden. Eigenlijk doen ze niet veel anders dan literatuurwetenschappers: teksten uitleggen. Er is geen principieel verschil tussen filosofisch en literair lezen. Filosofie ligt dus in het verlengde van de literatuurwetenschap. Andersom vind ik ook prima, ik ben daar niet kinderachtig in. Veel literatuurwetenschappers wenden zich immers tot de filosofie en ja, hoeveel filosofen hebben zich niet op de literatuur gestort? Een beetje een rommeltje, hoor ik u denken. Dat klopt, maar liever goed hebben leren lezen, dan niet kunnen voorspellen.

 

Jan de Roder

Jan de Roder is universitair docent letteren en kunst

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.