Science College gaat nu echt door

23-06-2011

Er komt definitief een Science College in Maastricht, als onderdeel van het University College. Het ministerie van Onderwijs geeft toestemming nu er een positief advies ligt van de NVAO, de instantie die wettelijk vereiste kwaliteitskeurmerken aan opleidingen verleent.

Het gaat hier uitdrukkelijk om een College-opleiding waarin de studenten in hoge mate hun eigen programma kunnen samenstellen. Het is dus geen klassieke studie natuurkunde, scheikunde of biologie, zegt de directeur van de opleiding Fred Offerein.

Vanuit het land was verzet gerezen tegen de poging van de Universiteit Maastricht om zich op deze manier in te vechten op het terrein van de natuurwetenschappen. Technische universiteiten en bètafaculteiten van andere instellingen maakten bezwaar tegen de nieuwe concurrent in een domein dat het qua studentenaantallen toch al moeilijk heeft. Men had aanvankelijk het ministerie aan zijn zijde, want ook dat had vorig jaar zomer in een ‘macrodoelmatigheidstoets’ geconcludeerd dat Nederland geen behoefte heeft aan een nieuwe bètaopleiding in Maastricht. Maar, zo werd er toen bijverteld, er was een vluchtroute. Het UCM draait immers op een licentie van liberal arts and sciences, breed genoeg om ook een science college te dekken. Een aparte accreditatie was dus overbodig, heette het. Voor de UM was dat reden genoeg om op volle kracht verder te gaan met de voorbereidingen van de science bachelor, die in september 2011 zou beginnen.  

Daartegen kwamen de TU’s nog sterker in het geweer. Afgelopen december schreven ze in een brandbrief aan het ministerie dat de UM de wet overtrad door science mee te laten liften met het UCM. Maastricht diende afgestopt te worden.  

Daarop besloot staatssecretaris Halbe Zijlstra de kwestie nader te laten onderzoeken. Klopte het wel dat de accreditatie van het UCM ruim genoeg was om er een bètaopleiding onder te scharen? Die vraag legde hij neer bij de NVAO, dat recent dus haar salomonsoordeel heeft gegeven: het kan. Zijlstra volgde deze week: het mag. En dat betekent dat de opleiding wordt bekostigd.

Het Maastricht Science College gaat dus door, maar niet met die titel. Althans, Zijlstra dringt er bij de UM op aan een andere naam te bezigen; rector Gerard Mols voert daarover nog overleg met het ministerie.

De UM is er de afgelopen maanden volstrekt van uitgegaan dat de science bachelor gewoon zou starten. Er zijn al intakegesprekken gevoerd met aankomende studenten. Hen is niet verteld dat er nog op officiële toestemming werd gewacht. Fred Offerein: “Wat we hebben verteld is dat het curriculum nog niet helemaal klaar was, dat er nog administratieve procedures werden afgewikkeld en dat ze rond deze tijd zouden horen of ze toegelaten werden.”

In september maken de studenten hun opwachting in de Kapoenstraat, het voormalige pand van de School of Governance. Later zal het Science College waarschijnlijk naar Randwijck verhuizen. Voorlopig komt de overgrote meerderheid van de studenten – men rekent op circa veertig - uit het buitenland. Mols: “We vormen dus, anders dan men in het land dacht, geen concurrentie voor de bestaande opleidingen. Ook al omdat dit een nieuw concept in Nederland is.”

 

 

Wammes Bos

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.