Medische kennis naar Ghana

23-06-2011

Meer artsen, vroedvrouwen en verpleegkundigen opleiden voor Noord-Ghana. Dat is het doel van twee omvangrijke projecten die het UM-bureau voor ontwikkelingssamenwerking Mundo en de Faculteit Health, Medicine and Life sciences de komende vier jaar gaan uitvoeren. Er is 2,5 miljoen euro aan overheidssubsidie mee gemoeid.

Het noorden van Ghana kampt met een ernstig tekort aan medisch personeel. In deze uitgestrekte en dunbevolkte regio werkt één dokter per 92 duizend mensen, op landelijk niveau betreft het één op 13 duizend. De UM probeert de dokter-patiënt-ratio te verhogen door een kwalitatief goede medische opleiding aan de University for Development Studies op poten te zetten. Het basiscurriculum hebben we de afgelopen jaren al onder handen genomen, zegt Mundo-directeur Han Aarts. “Nu gaan we ons richten op het vijfde en zesde jaar, de klinische fase van de opleiding.”

Aan vroedvrouwen en (kinder)verpleegkundigen heerst eveneens een tekort. Om de kwaliteit van deze opleidingen te verbeteren zal ook de Hogeschool Zuyd en de Academie voor Verloskunde worden ingeschakeld.

 

Maurice Timmermans

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.