Rubiconbeurzen toegekend

15-12-2011

Drieëntwintig jonge Nederlandse wetenschappers kunnen met een Rubiconbeurs van NWO naar het buitenland om onderzoekservaring op te doen. Twee van hen zijn afkomstig van de Universiteit Maastricht. Nick Kilian-Hütten, die zal bestuderen hoe onze hersenen verwerken wat we horen, gaat naar Columbia University. Bärbel Maus, die onderzoek gaat doen naar statistische methoden om vertekening van wetenschappelijke data te corrigeren, vertrekt naar de University of Warwick.

Vanaf 1 januari 2012 wordt het Rubiconprogramma versoberd omdat NWO er geen speciale subsidie meer voor krijgt van het kabinet. Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten jonge onderzoekers vanaf dan ten minste drie van de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag verbonden zijn geweest aan een Nederlandse universiteit – als werknemer of als studentpromovendus. De mogelijkheid voor onderzoekers uit het buitenland om in Nederland onderzoek te doen komt te vervallen. De beperking geldt ook voor Nederlanders die in het buitenland promoveerden.

 

HOP/CF

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.