"Hoe kun je nu een 0 halen?"

Matching and Binding bij rechten

16-02-2012

Nu de resultaten van de eerste twee blokken en de eerste uitschrijvingen zijn verwerkt, mag de Maastrichtse rechtenfaculteit voorzichtig concluderen dat het Matching and Binding project zijn vruchten heeft afgeworpen. Maar natuurlijk is er voor de volgende keer altijd een les te leren; het systeem mag hier en daar worden aangescherpt.

Oranje, rood en groen. Deze drie codes passen in het Matching and Binding project waarmee de faculteiten Arts and Sciences en rechten afgelopen academisch jaar zijn begonnen. Het doel: kijken of er een match is tussen de opleiding en de aankomende student. “Het moet ter voorbereiding zijn; de scholier moet weten waar hij aan begint”, zegt Rina Vaatstra, onderwijskundig adviseur bij rechten. Aan de andere kant: ook de opleiding heeft er baat bij als ongemotiveerde mensen wegblijven.

Studenten die zich vorige zomer via Studielink aanmeldden voor rechten kregen na het invullen van een online, verplichte vragenlijst automatisch een van de drie codes. Groen is oké, oranje en rood zijn twijfelachtig. Vaatstra: “Schoolcijfers, met name Nederlands, wiskunde en Engels, zijn belangrijk. Maar ook gegevens over hoe iemand studeert en wat hij van plan is om naast zijn studie te doen, zijn doorslaggevend.” 

Voor de opleidingen Nederlands recht, Fiscaal recht en European Law School regular track vulden 241 potentiële studenten de vragenlijst in. Tweederde mocht zonder problemen door; 30 procent kreeg een oranje code en slechts 3 procent een rode. De laatsten werden op gesprek uitgenodigd – een adviserend gesprek, want wegsturen mag en kan niet. Uit de oranje categorie werd nog eens de helft aan de tand gevoeld; de rest kreeg een stevige waarschuwingsmail. Voor de Engelse track van European Law School meldden 259 studenten zich aan. Niemand kreeg rood. Het percentage groen en oranje is respectievelijk 86 en 14 procent.

 

“Het is misschien nog wat vroeg, maar we zien een sterke relatie tussen de antwoorden op de vragenlijst, vooral over zelfstudie-uren en studievaardigheden, en het wel of niet slagen voor tentamens. Je ziet dat degene die bijvoorbeeld dacht er nog een bijbaan op na te houden van 30 of 40 uur per week de mist in gaat bij het eerste blok.”

Toch delen de juristen niet alleen maar codes uit. De zwakkere studenten worden in de gaten gehouden middels een studievolgsysteem. Wie voor het eerste tentamen een 5 scoort – ongeacht of de code oranje, groen of rood was –, krijgt een uitnodiging voor een studievaardighedentraining. Met de nadruk op ‘uitnodiging’, want het is op vrijwillige basis en Vaatstra weet dat lang niet alle studenten er gebruik van maken. “Of ze zien de uitnodiging over het hoofd, denken dat de training vol zit of hebben er geen behoefte aan.” Studenten met een 4, een 3 en soms een 2 wijst de faculteit door naar een mentor. “Dat waren er 46 van Nederlands recht en 50 van European Law School English track. Maar nogmaals: we kunnen ze niet dwingen. Wat we doen met de eindcijfers 0 en 1? Niets. Het klinkt hard, maar dat kost alleen maar tijd en energie. Want hoe kun je nu een 0 halen?”

Inmiddels is het 1 februari geweest. Een belangrijke datum voor wie zijn studie halverwege wil afbreken om welke reden dan ook. Bij rechten zijn dat er zo’n vijftig, maar het aantal is niet definitief. “Bij deze groep zitten redelijk wat studenten die met een rode of oranje code zijn begonnen.”

Het Matching and Binding project is geslaagd, vindt Vaatstra, maar zal volgend jaar worden aangescherpt. “Er zullen meer mensen in de oranje categorie belanden, denk ik. Die kunnen we waarschuwen of op gesprek laten komen. We zien nu nog te veel eerstejaars waar we over twijfelen, die hardnekkig doorgaan terwijl ze alleen maar onvoldoendes halen. Aan de vragenlijst koppelen we een inhoudelijke casus, zodat de scholieren een beter idee krijgen van de rechtenstudie. Bovendien letten we nog meer op studievaardigheden en studieuren. ” Té streng zijn heeft volgens Vaatstra geen zin. “We moeten er rekening mee houden dat sommige studenten moeten wennen. Het zou zonde zijn als je hen geen kans geeft.”

 

Wendy Degens