Jasper van Dijk (SP): “Te veel Engels in hoger onderwijs”

02-12-2015

NEDERLAND/MAASTRICHT. Opnieuw komt het oprukkende gebruik van het Engels in het hoger onderwijs ter sprake in de Tweede Kamer. De SP en CDA maken zich zorgen daarover; hun onderwijswoordvoerders hebben daarom op 10 december een hoorzitting georganiseerd waarvoor ook de Maastrichtse bestuursvoorzitter Martin Paul is uitgenodigd.

Enkele dagen na de hoorzitting, op 14 december, vindt in de Tweede Kamer het debat over de Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs van OCW-minister Bussemaker plaats. SP-onderwijsspecialist Jasper van Dijk: “Je kunt nu alvast opschrijven dat ik overweeg om een motie in te dienen met de boodschap dat de wet beter nageleefd moet worden, dat de Nederlandse taal meer gerespecteerd moet worden in het hoger onderwijs.”

Die wet, de WHW, kent een artikel 7.2 dat behelst dat de voertaal in het hoger onderwijs Nederlands is, en dat daarvan alleen mag worden afgeweken indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het instellingsbestuur vastgestelde gedragscode.

Van Dijk stelde afgelopen zomer al schriftelijke vragen aan de minister, onder meer over het toezicht op de naleving van dit wetsartikel. Het antwoord was weinig concreet, Bussemaker wil uitgaan van “vertrouwen en autonomie” in en van de instellingen. Ze gaat zich pas zorgen maken als “de kwaliteit van het onderwijs” in het geding is, liet ze weten. 

Maar heeft het hoger onderwijs dan geen culturele taak als het gaat om behoud en gebruik van de eigen taal, wilde Van Dijk weten. Ja, antwoordde de minister, het hoger onderwijs heeft een “bijzondere” en zelfs ook een “vanzelfsprekende verantwoordelijkheid ten aanzien van het Nederlands als cultuur- en wetenschapstaal”. Van de instellingen wordt om die reden een “integraal taalbeleid” verwacht.

Van Dijk verdenkt universiteiten en hogescholen ervan het Engels vooral in te voeren om wat hij “economische redenen” noemt: meer buitenlandse studenten als de Nederlandse instroom terugloopt, en een hogere score op de internationale ranglijsten. Bussemaker geeft te kennen dat als het “uitsluitend” daarom gaat, zij eveneens tegen is.

Collegevoorzitter Paul gaf vorige week aan de U-raad al een voorproefje van wat ongeveer zijn betoog op de aanstaande hoorzitting zal zijn: de UM is een internationale universiteit, die op wil leiden voor de internationale arbeidsmarkt en die juist daarom ook een international classroom wil bieden, zodat mensen uit verschillende culturen van elkaar kunnen leren.

Vindt de SP dat het Engels bij een universiteit als de Maastrichtse uitgebannen moet worden? “Nee”, zegt Van Dijk, “maar ik vind wel dat tegenover elke Engelstalige opleiding een Nederlandstalig equivalent moet staan. Je moet als student kunnen kiezen voor een opleiding in het Nederlands.”

Intussen heeft de universiteitsraad, verklaart voorzitter Herman Kingma, al negen maanden achter gesloten deuren vergaderd over het taalbeleid in medezeggenschapskringen. Daar zijn besluiten gevallen die nu in een nota zijn vervat. Uitgangspunt, zegt Kingma, is het democratische recht van elk lid om zowel mondeling als schriftelijk op een begrijpelijke manier geïnformeerd te worden. Dat betekent dus voor de buitenlandse leden: in het Engels. Omdat de Nederlanders meestal het Engels machtig zijn is dat geen probleem, en waar nodig kan een lid desnoods tijdens de vergadering terugvallen op het Nederlands, als dat maar wel ter plekke vertaald wordt. In principe wordt er dus altijd in het Engels vergaderd, ook als er geen buitenlander aanwezig is, zodat ook de notulen in het Engels kunnen worden geschreven. Iets wat onlangs gebeurde, een instellingsbegroting die uitsluitend in het Nederlands wordt aangeleverd, kan niet meer, vindt de U-raad.

Waarom, indachtig de officieel verkondigde tweetaligheid van de UM, voortaan niet alle stukken in beide talen ter beschikking stellen? Kingma: “Dat is te duur en te omslachtig: het levert vertraging op.”

Auteur: Wammes Bos
Categoriëen: Nieuws,
Tags: taalbeleid

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.