Lezingen voor alumni

06-01-2016

MAASTRICHT. Vijftien hoogleraren geven op 21 januari tegelijkertijd (19.30 uur lokale tijd) op verschillende plaatsen op de wereld een lezing aan alumni: de UM Star Lectures, georganiseerd door het Alumni Office. Zo vertelt collegevoorzitter Martin Paul in New York over de recente ontwikkelingen en toekomst van de Universiteit Maastricht. Sophie Vanhoonacker, decaan van de cultuur- en maatschappijwetenschappenfaculteit, laat in Brussel haar licht schijnen over de rol van de Europese Unie in de 21e eeuw. In Amsterdam geeft Jim van Os, hoogleraar psychiatrische psychologie, antwoord op de vraag ‘Is de wetenschap onbetrouwbaar geworden en wat doen we er aan?’. Het is voor de tweede keer dat de UM Star Lectures plaatsvinden.