Alhamdulillah

Medewerkerscolumn

22-02-2016

Kamerleden moeten periodiek de aandacht van de media trekken. Het is immers allang niet meer de bedoeling dat zij hun werk zo goed mogelijk doen en het land dienen; het eigen baantje en de eigen carrière moeten in de eerste plaats worden veiliggesteld. Daarvoor is bekendheid nodig en de media kunnen daarvoor zorgen. Een beproefd vehikel is het bedenken van een nieuwe strafbepaling. Dat er hoogst onwenselijk gedrag niet strafbaar is gesteld, is natuurlijk een misstand van de eerste orde en er moet maar eens hard op getimmerd worden. Dat genereert probleemloos massale media-aandacht. Een andere optie is de religie.

De laatste weg werd onlangs ingeslagen door D66-Kamerlid Van Veldhoven. Zij vond het maar niets dat alle wetten beginnen met “WijWillem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden”. Die God moet hij maar voor zichzelf bewaren, vindt de parlementariër, want we hebben een scheiding van kerk en staat. Op de website van D66 staat dan ook een heus concept-wetsvoorstel om hier een einde aan te maken.

Het hilarische is dat dit “bij de gratie Gods” niet in de wet staat. De in 1983 op dit punt van kracht gebleven oude Grondwet bepaalt dat een wet moet beginnen met: “Wij” enz. “Koning der Nederlanden”. Al vanaf 1814 vullen de Nederlandse vorsten dit “enz.” spontaan in met hun eerste voornaam, gevolgd door de formule “bij de gratie Gods”. Dat is dus een eigen, al twee eeuwen oud initiatief van onze geliefde koningen en koninginnen en niet iets wat, zoals de kneusjes van D66 menen, pas in 1983 de kop op heeft gestoken.

Het komische van het wetsvoorstel is dan ook dat het de Grondwet herhaalt en niets verandert. De Koning zal nog steeds zijn naam in moeten vullen en daar zet hij dan achter dat hij het allemaal aan zijn opperwezen heeft te danken (of, het ligt er maar aan hoe je het leest, dat zijn opperwezen hem boven alle andere sterfelijken heeft uitverkoren om zijn verheven taak van lintjesdoorknipper te vervullen).

Hoewel het Kamerlid haar doel – aandacht – al heeft bereikt, volgt er wellicht nog een debat. Dat is in het verleden ook al gevoerd, door juristen met verstand van zaken. De uitkomst zal ongetwijfeld weer worden dat het allemaal onder de vrijheid van godsdienst van de Koning valt, zodat er niets verandert. Dat is een schone zaak. De discussie zal pas weer oplaaien als er wetten komen die beginnen met: “Wij Amalia, Alhamdullilah, Koningin der Nederlanden”. Mevrouw Van Veldhoven is dan met pensioen, maar de media zullen haar wel weten te vinden.

Fokke Fernhout, universitair hoofddocent aan de faculteit rechtsgeleerdheid

Alhamdulillah
jurist
Auteur: Redactie
Categoriëen: nieuws_boven
Tags: fokke

Reacties

Annelies van Straten

Wellicht dat u bismillah bedoelde? Alhamdulillah staat namelijk voor 'dank aan God'. Bismillah betekent 'in naam van God'. Zie ook Bohemian rhapsody.

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.