"De rector zou zich sterk moeten maken voor een wetenschapsfaculteit"

Wie volgt rector Luc Soete op?

13-04-2016

Rector magnificus Luc Soete vertrekt. Op 1 september begint zijn opvolger. Wie moet dat worden? En wat moet hij/zij vooral gaan doen? Observant vraagt het de komende weken aan studenten en staf.

“Voor mijn gevoel is de benoeming van de rector altijd iets geweest tussen FHML, rechten en SBE”, zegt natuurkundige Ronald Westra,  hoofddocent bij het Department of Data Science and Knowledge Engineering. “Het lijkt me weleens interessant om een natuurkundige aan te stellen. Op dat vlak liggen namelijk een hoop uitdagingen. Ik werk hier al 26 jaar en vanaf het begin liggen er plannen voor een wetenschapsfaculteit. Sinds een jaar of acht, nog onder het voorzitterschap van Ritzen, krijgt dat langzaam vorm. De rector zou zich voor zo’n faculteit sterk moeten maken in Den Haag, al ken ik niet precies de taakverdeling tussen rector en collegevoorzitter. Misschien dat de laatste dat moet doen.”

Tijdens het gesprek schiet Westra een geschikte kandidaat te binnen: Herman Kingma. “Hij zou het waarschijnlijk niet willen en misschien ook niet kunnen omdat hij met emeritaat is, maar hij is hartelijk in de omgang, heeft visie en een natuurwetenschappelijke achtergrond. Hij heeft op het gebied van evenwichtsstoornissen veel voor elkaar gekregen. Niet alleen als het gaat om kennis maar ook de toepassing. Ik weet er niet het fijne van maar hij heeft een kastje ontworpen waarmee patiënten met evenwichtsstoornissen prima kunnen lopen. Maastricht Instruments heeft dat gemaakt en is daar zeer trots op. Voortreffelijk gedaan. Wat mij betreft, egoïstisch gedacht vanuit mijn departement, zou hij de ideale rector zijn.”

Het moet in ieder geval een vrouw worden, vindt Mirjam oude Egbrink, hoogleraar fysiologie en wetenschappelijk directeur van het onderwijsinstituut van de faculteit Health, Medicine and Life Sciences. “Er zitten drie mensen in het college van bestuur, daar moet er toch minstens één een vrouw van zijn. Ik ben net terug uit Portugal, waar we aan tafel zaten met de vrouwelijke rector en vice-rector van een universiteit en de vrouwelijke directeur van een groot ziekenhuis. Daar kunnen we nog iets van leren, dacht ik. Er zijn genoeg goede vrouwen. Mariëlle Heijltjes is al een paar keer genoemd, dat lijkt me een prima keus. Ik ken haar niet heel goed, maar ik hoor uitstekende dingen over haar en ze heeft leiderschap in haar pakket zitten, dat komt ook van pas.

“Ik vind het heel belangrijk dat de rector het onderwijs bewaakt en beschermt. Dat onderwijs geven gewaardeerd wordt en dat dat ook terug te zien is in het personeelsbeleid. Het moet niet iets zijn waar je last van hebt, omdat mensen die zich op onderzoek richten meer kansen in hun carrière krijgen. Of je dan nog een vice-rector onderwijs nodig hebt, moet men zelf bepalen wanneer de portefeuilles worden verdeeld.

“De nieuwe rector moet krachtig en innovatief zijn, maar ook een luisterend oor bieden. Het moet iemand zijn die zich laat zien, die over de werkvloer loopt en met de mensen praat. Het prettige aan Maastricht is dat het een relatief kleine universiteit is en het college makkelijk te benaderen is. Dat moet vooral zo blijven.

“Een rector moet oog hebben voor de verschillen tussen de faculteiten. Iedere faculteit heeft z’n eigen problematiek en eigenaardigheden. We zien nu vaak dat dingen geüniformeerd worden. Als dat kan is het prima, maar het moet niet opgelegd worden. Het moet iemand zijn die de faculteiten goed kent, maar die kun je ook léren kennen. Wat dat betreft kan het ook iemand van buitenaf zijn. De voorzitter en vice-voorzitter komen al uit de eigen gelederen, dus waarom dan de rector niet van buiten halen?”

Maurice Timmermans en Cleo Freriks 

rector