Verzot op data en harde feiten

Rolf van der Velden geïnspireerd door James Coleman

18-05-2016

De Amerikaan James Coleman is een van de grootste onderwijssociologen van na de Tweede Wereldoorlog, maar ook een man die niet te beroerd was om politiek incorrecte opvattingen over onderwijs de wereld in te sturen. Prof. Rolf van der Velden, directeur van het ROA (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt), grinnikt: “De onlangs overleden Nederlandse onderwijssocioloog Jaap Dronkers leek wat dat betreft op hem. Ook hij schuwde niet om impopulaire opvattingen naar buiten te brengen.”

Beide onderwijssociologen hadden nog meer gemeen: “Het zijn empirici. Het ging hen om de harde feiten die voortkwamen uit gedegen onderzoek. In Colemans tijd speelden ideologieën een grote rol in de wetenschap, daar was hij wars van. Hij wilde data, veel data en goede analyses gebaseerd op sterke theoretische modellen.”

Coleman, die in 1995 op 68-jarige leeftijd overleed, werd in de jaren zestig bekend door het Coleman report. Hij was voorzitter van een commissie die in opdracht van het Amerikaanse ministerie onderzocht hoe het onderwijs verbeterd kon worden. “Een immens project, dat resulteerde in een rapport van 700 pagina’s. Coleman kwam tot baanbrekende conclusies. Financiën doen er niet zo veel toe als het gaat om de kwaliteit van een school. Wat extra geld doneren als overheid helpt dus vaak niet. Veel en veel belangrijker bleken de achtergrond en sociaal economische status van de studenten. Talentvolle kinderen uit lagere sociaal economische klassen kregen nauwelijks kansen. De verschillen tussen zwarte, witte en scholen in achterstandswijken waren en zijn nog steeds - zoveel is er niet veranderd -  groot. Minder segregatie, een mix van kinderen met verschillende achtergronden in de klas, leek de oplossing. ”

Deze conclusie was aanleiding voor het zogenoemde busing system: zwarte kinderen werden met busjes naar een openbare school in een andere wijk gebracht. Een succes is dat nooit geworden, zegt Van der Velden.  “Je kunt ouders niet dwingen om te kiezen voor een andere school. Rijkere ouders stuurden hun kinderen naar privéscholen, die vielen buiten het busing project. En openbare scholen zijn niet altijd de beste.”

Het was ook Coleman die zocht naar “sterke theoretische modellen voor de sociologie. In zijn boek Foundations of Social Theory legt hij een verbinding tussen verschijnselen en processen op macroniveau met die op microniveau: het Coleman bootje. Neem de segregatie in wijken, het macroniveau. Hoe werkt dat door in een gezin of een klas, welke invloed heeft dat op individueel handelen en welk effect heeft dat weer op het groter geheel?”

Van der Velden heeft zijn grote voorbeeld een keer gezien, tijdens een lezing in Groningen. “Ik was daar net afgestudeerd en begonnen aan een PhD-traject. Mijn promotor Wim Meijnen was een reus van een man, zijn promotor Gadourek noemde Meijnen altijd de grootste socioloog van Nederland, maar toen Coleman kwam zei hij: nu gaat de grootste socioloog van Nederland de grootste van de wereld ontmoeten. Ik heb hem zelf niet gesproken, maar Coleman maakte een heel sympathieke indruk.”

“Ik beoefen mijn vak zoals hij dat deed”, concludeert Van der Velden. “Ik ben ook een empiricus, ik houd van grote bakken data. Ik heb net als hij een liefde voor wiskunde, zit op het snijvlak van fundamenteel en beleidsrelevant onderzoek. Ik vind het belangrijk dat je dingen doet die relevant zijn voor de samenleving. Ik treed wel minder op de voorgrond, dat ligt niet zo in mijn aard.” Of hij op Coleman lijkt? Beslist: “Het zou hautain en onbescheiden zijn om me met hem te vergelijken. Ik bewonder hem.”

Verzot op data en harde feiten
Rolf van der Velden en James Coleman