De vertaalmachine

15-09-2016

Ooit heb ik hier gesolliciteerd als beleidsambtenaar en tot mijn onuitsprekelijke vreugde wilden ze me nog hebben ook. Dat was in de vorige eeuw. Ik mocht meedenken over de toekomst van deze prachtinstelling en ik mocht daar vooral fantastische rapporten over schrijven. In het Nederlands. Mij werd gevraagd of ik daar een beetje aardigheid in had (“heel veel”, was mijn enthousiaste antwoord), en of ik er alles aan wilde doen om foutloos te spellen en keurig verzorgde teksten te produceren. Want, zo werd er bij gezegd, “dit is een universiteit, meneer Bergbroeder, hóger onderwijs dus, en als wij het voorbeeld niet geven, wie dan wel?” Bovendien ging er ook wel eens een ambtelijk tekstje naar buiten en dan gold deze opdracht des te sterker.

Misschien, beste lezer, heeft u gemerkt dat mijn invloed de afgelopen jaren nogal is afgenomen. Buiten mijn schuld hè, bij alles wat ik onder ogen krijg hanteer ik nog altijd het rode pennetje maar ik word vierkant uitgelachen door de collega’s. Ik ben een dinosauriër met m’n gezanik over taal, de mensen begrijpen het zo toch ook wel, en bovendien zijn we in naam nog wel tweetalig maar in de praktijk gaat Engels voor en daar merkt helemaal niemand er iets van als je de plank misslaat, toch? “Ga jij lekker Germanicus vervelen, Albert!”, roepen ze me toe.

En nu las ik dus ons nieuwe Strategisch Programma. In het Nederlands. Er is ook een Engelstalige versie. Gelukkig maar, bleek mij al snel.

Wat kom ik tegen? Ik neem u puntsgewijs even mee.

- een nieuw verschijnsel, de geïntegreerde onderzoeker. Dat zal iemand zijn die met anderen samenwerkt. Huh? Moet je als onderzoeker eerst geïntegreerd zijn om mee te mogen doen? En waarin dan, in Limburg? Moet je bij de harmonie spelen? Hebben we het hier over allochtonen? Over vluchtelingen? Is er een inburgeringsprogramma voor onderzoekers? (Even spieken bij het Engels, daar hebben ze het over embedded researchers. Klinkt iets minder onzinnig, maar embedded waarin?)

- We zijn een ‘een wereldwijd verbonden Europese universiteit’. Verbonden waarmee? O, Globally linked. ‘Verbonden met de wereld’ dus. Wacht eens, was de oorspronkelijke tekst soms in het Engels??  

- Verrek, ja! Ik lees iets over wijdverbreidheid van onderzoek.’ Weer even spieken, ze hebben het over the broad dissemination of research, het ruim verspreiden van onderzoek.  Van de resultaten, waarschijnlijk.

- Een bepaalde ‘filosofie wordt helemaal doorgetrokken naar afstudeerniveau, want ons beleid vereist dat in alle proefschriften ….’ Pardon? Afstuderen met een proefschrift? Aha, PhD level. O god, ze hebben Google Translate aangezet!

- Doctoraatsstudenten. Gebruikt iemand die term hier ooit als ze het over promovendi (PhD candidates) hebben? Vervolgens wil men kritieke massa opbouwen. Dat lijkt me gevaarlijk. Als de massa kritiek is kun je beter onderduiken. Zouden ze niet kritische massa bedoelen?

- Een nieuwtje: in het kader van de gewenste maatschappelijke betrokkenheid, ‘wordt een door studenten gedreven platform onder de overkoepelende naam Studentenservicecentrum opgezet’. Nòg een SSC? We hebben er al een! O nee, ze gaan iets doen under the umbrella of the SSC!  Lijkt me different cook.

- Houdt u ook zo van best bewezen methodes? En van primaire procedures als ze het primaire proces bedoelen?

Ik buig het moede hoofd. Een nieuwe strategie, waar we zeker vijf jaar mee moeten doen en die de halve wereld doorgaat, schrijft men hier in het Engels op en stuurt het dan ter vertaling naar een zwakbegaafd computersysteem. Of niet? In het colofon lees ik dat de afdelingen Academic Affairs en Marketing & Communications verantwoordelijk zijn voor tekst en eindredactie. Ik zie ze er altijd driftig op toetsenborden tikken. Met dit resultaat?

En de vertaling? Was getekend: het Talencentrum van de UM. Met dank aan de automatische piloot. Hullep!!!

Albert Bergbroeder  

De vertaalmachine
ab