Debat over onderwijslast smoort in cijferbrij

07-12-2016

MAASTRICHT. Waar zit het extra personeel dat bedoeld is om de werkdruk en vooral de ‘onderwijslast’ van de wetenschappelijke staf te verlichten? De universiteitsraad breekt zich het hoofd over steeds veranderende cijfers en steggelt met het college van bestuur over ‘normuren’ en ‘taakbelasting’. Er komt nu een werkgroep die de komende maanden klaarheid moet scheppen.

Er zijn weinig universiteitsraadsvergaderingen geweest waar het thema de afgelopen jaren  niet aan de orde kwam: de wetenschappelijke staf (wp) aan de UM komt om in het werk, vooral vanwege de intensieve onderwijstaken. Het college van bestuur nam de klachten serieus en investeerde in extra onderwijspersoneel. Althans, er kwam geld waarmee de faculteiten aan de slag konden. Hoe ze dat precies deden was niet altijd duidelijk, ook niet voor het college. Uiteindelijk kwamen de faculteitsbesturen met cijfers over de brug over de inzet van wp in het onderwijs. Maar de discussie is niet verstomd. Want wat betekenen de cijfers precies? Wat telt mee als onderwijsstaf en wat niet? In de jongste meerjarenbegroting voor de komende vijf jaar is sprake van een groei van die staf in de periode 2013 tot (de prognose van) 2017 met 129 fte. Dat is een toename van meer dan 20 procent, en twee keer zo groot als die van het aantal studenten: net onder de 10 procent. Dat zou dus betekenen dat de verhouding staf-studenten wat gunstiger is geworden, minder studenten per docent, en dat blijkt ook het geval. Maar dat de trend onomstreden is wil niet zeggen dat de getallen dat ook zijn. De cijfers van het college over de student-stafratio van drie weken geleden blijken alweer achterhaald. Toonde bijvoorbeeld de SBE eerst een zeer gunstige ratio van 1:15 en de rechtenfaculteit het dubbele, 1:30, nu blijkt, nadat de faculteiten hun huiswerk hebben overgedaan, dat een drietal van hen vervolgens sterk aangepaste cijfers leverde. De economen komen nu uit op 1:27, terwijl ook cijfers van de psychologen en FHS forse verschillen laten zien met hun eerdere versies. Kloppen deze calculaties nu wel? Dat vraagt de U-raad zich ook af. Kennelijk zijn de berekeningsmethodes niet eenduidig.

Volgens het college is de onderwijsbelasting echter sowieso minder zwaar geworden, ook al  omdat een aantal maatregelen niet in de cijfers is meegenomen. Extra ondersteunende staf bijvoorbeeld verlicht de taak van de docenten, minder toetsen idem dito, hoewel dat niet terugkomt in meer staf.

De U-raad is hoe dan ook nog ontevreden. Vanuit de wp-staf komen nog altijd klachten over de zware werkbelasting, meldt iemand als Mark Govers (FHML). En Dirk Tempelaar (SBE) hamert dezer dagen opnieuw op de discussie die al jaren wordt gevoerd over normuren. Omdat het niet lukte om uniforme normuren voor alle faculteiten af te spreken - hoeveel tijd en dus geld wordt toegewezen voor een bepaalde onderwijstaak - zou een andere methodiek worden gehanteerd, onder de noemer ‘taakbelasting’. Hoe dat precies uitpakt is onduidelijk, vindt Tempelaar, temeer omdat hij in zijn faculteit merkt dat de seniorstaf alleen maar zwaarder wordt belast met werk rond de toetsing, terwijl de onderwijslast toch gedaald zou moeten zijn. Het college wijst op maatregelen die faculteiten al genomen hebben: bij de FPN is de onderwijslast van 45 naar 40 procent verlaagd, bij rechten van 65 naar 60. “Er gebeurt echt wel wat”, zei collegelid Nick Bos tegen een U-raadscommissie. Maar dan staan er in de schriftelijke antwoorden van het college op vragen van de U-raad weer andere getallen. Bij rechten zou men van 70 naar 65 procent onderwijslast gaan. De Taskforce Educational Workload krijgt het nog druk.

Auteur: Wammes Bos
Categoriëen: Nieuws,
Tags: werkdruk

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.