Minder Nederlanders beginnen aan studie UM

07-12-2016

MAASTRICHT. Voor het eerst in de geschiedenis van de Universiteit Maastricht komt minder dan de helft van de studenten uit Nederland (48,2 procent). Het aantal Nederlanders dat voor het eerst hier een opleiding volgt, ligt nóg lager: 35,5 procent. Voornamelijk in de bachelorfase kiezen steeds minder landgenoten voor de Zuid-Limburgse universiteit. Een kwart van de nieuwelingen komt uit Duitsland, 8 procent uit België en bijna 22 procent uit de rest van de Europese Unie. Dat blijkt uit de definitieve inschrijfcijfers van 1 december.

Dat er steeds minder Nederlanders op de Universiteit Maastricht rondlopen, is een tendens die al jaren zichtbaar is. Vorig jaar was de helft van alle studenten nog Nederlands. In 2014: 52,6 procent. Uit het nieuwe Strategisch Programma (2017-2021) blijkt niet of dit de juiste koers is van het college van bestuur. Men heeft het alleen over een “evenwichtig samengestelde populatie uit de regio, Nederland, Europa en de rest van de wereld”. Desgevraagd zegt bestuurlijk woordvoerder Stephan Hoek: “Een belangrijk deel, zonder daar concrete percentages aan te hangen, van onze studenten moet van eigen bodem zijn. Daarom voeren we een gerichte wervingscampagne, met name online, op Nederlandse vwo’ers. Daarnaast zetten we in op een betere aansluiting op Nederlandse scholieren.” Dat gebeurt door scholen te bezoeken om de jongeren bekend te maken met het bestaan van een universiteit in Maastricht. Bestuursvoorzitter Martin Paul zei een jaar geleden al – en vindt dit nog steeds –, nadat de SP en het CDA hun zorgen uitten over de verengelsing van het hoger onderwijs: “Misschien moeten we weg van de klassieke definitie: Nederlandse versus buitenlandse studenten.” Hij stelde voor om vier groepen studenten te onderscheiden: “Uit de euregio binnen een straal van honderd kilometer, de rest van Nederland, Europa en buiten Europa.”

In totaal studeren er nu 0,6 procent minder eerstejaars aan de UM dan vorig jaar. Binnen de eerstejaars bachelors is er een daling van 0,2 procent, in de eerstejaars master van 2 procent.
De Faculty of Health, Medicine and Life Sciences groeide het sterkste in de bachelor wat vooral te danken is aan biomedical sciences (van 173 naar 327 eerstejaars). De opleiding heeft sinds september een geheel vernieuwd curriculum, wordt in het Engels gegeven en heeft geen numerus fixus meer.
Tijdens de Bachelor Open Dag van 12 november was er volop interesse voor de Engelstalige opleidingen, ook onder Nederlandse studenten die massaal aanwezig waren. Die tendens is ook zichtbaar in de jongste inschrijfcijfers. Neem de rechtenfaculteit met 162 eerstejaars voor rechtsgeleerdheid (2015: 196) tegenover 410 European Law School (2015: 349). De faculteit psychologie en neurowetenschap begon vorig academisch jaar met een Engelstalige bachelor, en zie: 42 studenten zijn de Nederlandse track gestart tegenover 366 de Engelse.
Bij de faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen bereikte de bachelor cultuurwetenschappen een dieptepunt met twintig eerstejaars. De Engelstalige variant Arts and Culture verwelkomde er bijna honderd. De bachelor European Studies zorgt voor de grootste aanwas aan de Grote Gracht: 312. Eén meer dan in 2015.

Van de Keuzegids ontvingen Kennistechnologie en het University College Maastricht recent het predicaat ‘Topopleiding 2017’. Toch heeft het UCM minder eerstejaars (171) geselecteerd dan vorig jaar (184). Kennistechnologie heeft flink minder aanwas: 65 in plaats van 92 (2015). Het UCM benadrukt dat er meer concurrentie is in Nederland. Judith Buddenberg, coördinator office of the dean: “Elk jaar worden ongeveer evenveel studenten geselecteerd, maar het aantal dat de uitnodiging uiteindelijk accepteert en komt, fluctueert.” Bij kennistechnologie speelt de concurrentie van soortgelijke opleidingen in Duitsland (Aken, Jülich en Berlijn) een rol. Bovendien vraagt bijna geen enkele Duitse universiteit nog collegegeld. Duitsers – die normaal voor de Maastrichtse opleiding kozen – blijven nu waarschijnlijk in eigen land, vertelt Mariëtte Wennekers, FHS-coördinator marketing en communicatie. En: “Duitse scholieren halen op jongere leeftijd hun diploma, wat hen wellicht dichter bij huis houdt.”
Hoe het in de rest van Nederland ervoor staat, is nog onduidelijk. De VSNU heeft de inschrijfcijfers van alle universiteiten nog niet binnen.

Minder Nederlanders beginnen aan studie UM
registrations