Wetenschappers vinden werkdruk erg hoog

11-01-2017

NEDERLAND/ MAASTRICHT Zes op de tien werknemers aan universiteiten hebben het, aldus blijkt uit een FNV-enquête, zo druk dat ze lichamelijke en psychische klachten krijgen. Over de werkdruk aan de UM kruisen het college van bestuur en de universiteitsraad al een tijdlang de degens.

Uit het onderzoek van FNV Overheid blijkt dat 80 procent van de wetenschappers de werkdruk aan universiteiten hoog of zeer hoog vindt. Dat geldt ook voor de helft van het ondersteunend personeel. Bovendien neemt de werkdruk de laatste jaren toe.

Driekwart van de respondenten werkt in weekenden of avonden over en kan dit niet compenseren. 70 procent van de wetenschappers gaat door tijdens vakanties: sommigen een paar dagen, anderen tien of meer dagen in het jaar.

Volgens voorzitter Jan Boersma van vakbond FNV zitten de werknemers in een “enorme spagaat”. Goed onderwijs, goede ondersteuning en goed onderzoek gaan ten koste van henzelf. “Werkgevers moeten die druk echt gaan wegnemen door een realistisch aantal uur te begroten voor taken.”

Vanaf 2014 heeft het Maastrichtse college van bestuur, verspreid over drie jaar, ruim 12 miljoen euro besteed aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de daarmee samenhangende verlichting van de werkdruk. Mede daardoor zijn er in de afgelopen vier jaar 130 arbeidsplaatsen in het onderwijs bij gekomen, toont collegelid Nick Bos met behulp van een reeks tabellen. Daarmee is het aantal onderwijsmedewerkers procentueel twee keer zo hard gegroeid als het aantal studenten.

In de verschillende faculteitsraden is tijdens begrotingsbesprekingen werkdruk nog geen bron van discussie geweest, zegt Bos. En in het tevredenheidsonderzoek van vorig jaar roeren medewerkers zich evenmin over werklast, met uitzondering van enkele afdelingen.

De universiteitsraad vindt de cijfers echter niet overtuigend en signaleert wel degelijk een hoge werkdruk als gevolg van bijvoorbeeld onderwijsvernieuwingen. Om een en ander op te helderen is vorige maand op initiatief van het college en universiteitsraad een taskforce in het leven geroepen, met daarin decanen, u-raadsleden en vertegenwoordigers van de faculteiten.

De FNV-vragenlijst is door ruim 2500 respondenten ingevuld. De helft komt rechtstreeks uit de achterban van de vakbonden. De vakbonden en universiteiten hebben al maandenlang een conflict over de nieuwe cao. De onderhandelingen zitten sinds mei 2016 muurvast.

De FNV gaat deze week om de tafel met de VSNU om onder meer over de uitkomsten van de enquête te praten. “En ze zijn uiteraard onderwerp van gesprek in de cao-onderhandelingen.”

Maurice Timmermans/ HOP

Wetenschappers vinden werkdruk erg hoog