Poppenkast in de Oost

Medewerkerscolumn

16-01-2017

Twee jaar geleden werd het verbod op godslastering afgeschaft. Het was een speeltje van de familie Donner – grootvader voerde als minister de bepaling in, kleinzoon verzette zich in dezelfde functie met hand en tand tegen afschaffing – en had eigenlijk nooit goed gefunctioneerd. Maar we hadden er het ezeltjesproces tegen Gerard Reve aan te danken, die zonder godslasterlijk te zijn mocht schrijven dat hij met God in de gedaante van een ezel onder het treffen van enige voorzieningen de liefde had bedreven.

In Indonesië bestaat de bepaling nog. Daar is het een geducht wapen om politieke tegenstanders uit te schakelen. Een aangifte wegens godslastering wordt immers zéér serieus genomen en brengt de gemoederen enorm in beweging. Dat ondervindt gouverneur Ahok van Jakarta op dit moment.
Ahok is een bestuurder waarvan je er in Indonesië geen tweede vindt. Anders dan het gros van de Indonesische politici en ambtenaren  zal hij nooit een roepia  in eigen zak steken. Eigenhandig heeft hij al vele corrupte koppen laten rollen. Wat doe je tegen zo iemand als je ongestoord je smeergeld wilt opstrijken? Gouverneur Ahok heeft twee zwakke punten: hij is een etnische Chinees en hij is christen. De meerderheid is Javaan en moslim. Wanneer je religieuze sentimenten tegen zo iemand weet aan te wakkeren, dan ben je binnen.
Daar is in Indonesië niet veel voor nodig. Op verkiezingscampagne liet Ahok zich het volgende ontvallen: "Er zijn er die met een beroep op soera Al-Ma'idah 51 zeggen dat u  niet op mij mag stemmen, maar dat klopt niet". In die soera staat: "Neem joden en christenen niet als uw beschermers".

Ahok heeft natuurlijk gelijk, want het stemrecht komt van de staat en niet van de godsdienst. Niettemin leidde het zinnetje tot tientallen aangiftes wegens godslastering. Toen niet binnen een week duidelijk was dat hij vervolgd zou worden, wisten volksmenners 100.000 (sic!) verontwaardigde moslims op de been te brengen om Jakarta in een slagveld te veranderen. De meute werd aangevoerd door figuren als Ahmad Dhani, een ultrarechtse, erg gelovige zanger die verkiezingsbijeenkomsten pleegt op te fleuren in SS-uniform.

Het proces tegen Ahok loopt nu al een paar weken. Het is net zo'n poppenkast als in de zaak Wilders. Er worden Islamologen uit de hele wereld ingevlogen die moeten vertellen of dit nu godslastering is of niet. De tribune zit vol met hoogst gekwetste gelovigen die hopen dat Barbertje hangt. En op de achtergrond wrijven corrupte politici in hun handen in de verwachting straks weer ongestoord hun gang te kunnen gaan.

Gelukkig is het land dat begrijpt dat processen over wat iemand heeft gezegd alleen maar verliezers kennen.  

Poppenkast in de Oost
vrouwejustitia
Auteur: Redactie
Categoriëen: nieuws_boven
Tags: fokke

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.