Steeds meer te kiezen

Medewerkerscolumn

10-10-2017

U heeft er vast nog geen gedachten aan gewijd, maar over ruim 5 maanden mogen we weer naar de stembus. Alweer? Ja, maar dit keer voor de gemeenteraadverkiezingen. Het worden uiterst interessante verkiezingen. Er is namelijk meer te kiezen dan ooit.

Meer te kiezen in eerste instantie vanwege het aantal partijen. Voor ons als kiezer lijkt dat winst: hoe meer keus, hoe democratischer. Maar de versnippering van het politieke speelveld wordt daardoor steeds groter, met alle gevolgen van dien. Steeds meer sprekers tijdens debatten, steeds meer fracties die allemaal hun bestaansrecht moeten bewijzen, steeds meer concurrentie op de vierkante centimeter, het komt de kwaliteit van het debat niet ten goede, zoveel is wel duidelijk. Veel minder duidelijk is de oplossing overigens: hoe deze trend te keren of in te tomen?

Nog interessanter is het groeiend belang van het onderwerp van de verkiezingen. De gemeente beslist over steeds meer cruciale zaken in ons leven:  jeugdzorg, thuishulp en ouderenzorg, regels omtrent het krijgen van bijstand en het accepteren van werk, en binnenkort ook over alle soorten (bouw)vergunningen, dat is voor veel mensen van groot belang. Vroeger deed de gemeente enkel de uitvoering van dergelijk beleid dat door de rijksoverheid was afgekondigd, nu beslist de gemeenteraad erover.

De vraag is of deze nieuwe taken ervoor gaan zorgen dat mensen vaker en beter onderbouwd naar de stembus gaan straks. Dat ‘beter onderbouwd’ is namelijk een probleem: uit onderzoek weten we dat veel mensen hun stemgedrag bij gemeenteraadverkiezingen (inclusief de beslissing om thuis te blijven) baseren op landelijke motieven: tegen het kabinet, vóór Wilders of tegen het zootje daar in Den Haag, in plaats van op een oordeel over de lokale politici aan de macht. Hoeveel dit gebeurt weten we niet, kiezersonderzoek is nu eenmaal erg onbetrouwbaar. Mensen geven sociaal wenselijke antwoorden – natúúrlijk ga ik stemmen! – of bedenken ter plekke verklaringen voor hun stemgedrag, vaak om de interviewer te plezieren.

De hoop van veel lokale bestuurders en politieke wetenschappers is dus dat dit gaat veranderen nu de gemeente steeds bepalender wordt: rationele burgers verdiepen zich straks goed in de daden van de zittende coalitie in hun gemeente én in de standpunten van alle concurrenten, dat is immers in hun belang. Ik ben benieuwd of dat ook voor u geldt. Of in maart 2018 méér mensen zijn gaan stemmen en de dalende opkomsttrend eindelijk wordt gekeerd, dat weten we de dag na de verkiezingen. Of mensen hun stem daarbij hebben gebaseerd op een oordeel over lokale in plaats van landelijke politici is veel lastiger vast te stellen. Daarvoor is – u begrijpt het al – meer en vooral innovatief onderzoek nodig. 

Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur bij Fasos  

 

Steeds meer te kiezen
klaartje
Auteur: Redactie
Tags: klaartje

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.