“Alles is beter dan het huidige subsidiesysteem”

Geen aanvraaglimiet in nieuwe NWO-maatregelen

11-10-2017

MAASTRICHT/NEDERLAND. Het subsidiebeleid van NWO gaat op de schop om de vloed aan onderzoeksaanvragen in te dammen. De onderzoeksfinancier roept universiteiten op om hun kandidaten strenger te selecteren. Aanvankelijk stelde NWO een maximum aantal aanvragen per instelling voor, maar dat zagen de rectoren niet zitten.

Te veel onderzoekers doen een subsidieaanvraag op de bus en te weinig van hen vallen in de prijzen, slechts een op de zeven. Zonde van de tijd en inspanning. Daarom wil NWO dat universiteiten zelf een selectie maken van de meest kansrijke kandidaten. In ruil daarvoor krijgen de instellingen meer inzicht in de beoordelingscriteria. Ook wil NWO stapeling van subsidie tegengaan en er mogelijk voor zorgen dat onderzoekers maar één beurs tegelijk kunnen krijgen.

Aanvraaglimieten per universiteit, naar rato van het aanvraagsucces in de afgelopen vijf jaar, hebben de rectoren niet gesteund. “Dan verander je de spelregels tijdens de wedstrijd”, zegt de Maastrichtse rector Rianne Letschert. “De UM heeft in de afgelopen jaren niet alleen in NWO maar ook in ERC-grants en Brightlands geïnvesteerd, en daar zou je dan achteraf voor worden gestraft. Of de nieuwe maatregelen slagen moet de komende vijf jaar blijken. NWO doet een beroep op het gezonde verstand van universiteiten, maar er is geen limiet aan het aantal aanvragen.”

Betekent dit dan dat universiteiten op papier zoveel kandidaten kunnen selecteren als ze willen? Op papier wel, zegt NWO-woordvoerder Olivier Morot, al ziet hij dat niet gebeuren. “De rectoren vinden de huidige gang van zaken inefficiënt en willen die juist veranderen.”

Dat geldt ook voor de UM-rector, die benadrukt dat de carrièrebegeleiding van onderzoekers eerder en beter gestalte moet krijgen. “Met elke kandidaat gaan we eerlijke gesprekken voeren over diens kansen en mogelijkheden. Sommige cv’s kunnen meer geschikt blijken voor Triple Helix subsidie en andere voor ERC-grants of NWO-beurzen. Of voor geen van alle, op een specifiek punt in iemands loopbaan.”

Te lang was het motto van universiteiten: wie niet waagt, die niet wint. Dat is nu verleden tijd. Letschert: “Je behoedt sommige onderzoekers daarmee voor een mission impossible, en daar heeft ook de instelling baat bij. Het aantal beurzen is nu eenmaal beperkt.” Wordt de ‘subsidiestrijd’ in feite verplaatst van NWO naar de eigen instelling? Dat vindt de rector te negatief geformuleerd. “Je zou het ook kunnen zien als het begin van een nieuw talentbeleid.”

Anita Jansen, decaan van de faculteit psychologie en neurowetenschappen, voorziet wel een ingewikkelde selectie in de eigen gelederen. “Maar alles is beter dan het huidige systeem. Het kan niet slechter. De kansen op ons vakgebied, de gedrags- en maatschappijwetenschappen, liggen tussen de 10 en 14 procent.  Het is te gek voor woorden hoeveel goede onderzoekers nu met lege handen achterblijven. Selecteren kunnen universiteiten beter. Wij kennen onze mensen en hebben meer zicht op de talenten.”

Nederland zou meer in onderzoek moeten investeren, zegt Jansen. “We zitten nu op een schandalig laag percentage van het BBP. Trek je een fatsoenlijk bedrag voor wetenschap uit, dan ben je ook een heleboel van die ellende met de lage honoreringspercentages kwijt. Je hebt tegenwoordig een groepje rijken én UD’s die nog nooit een aio hebben gehad. Dat kan echt niet. En nee, deze docenten zijn niet per se de mindere goden.”

Wat Letschert in de nieuwe maatregelen zeer waardeert is dat onderzoekers die net naast de prijzen grijpen in Brussel in aanmerking komen voor een Vidi-beurs van NWO. Op voorwaarde dat ze niet naar beide subsidies hengelen. “Dat doen bijna alle onderzoekers”, zegt Letschert, die uit eigen ervaring spreekt. “Dat belast het subsidiesysteem enorm.”

“Alles is beter dan het huidige subsidiesysteem”
nwo