Deadline

09-11-2017

De Observant die u nu leest, had er heel anders moeten uitzien volgens de planning. Er zou een drie tot vier pagina’s tellend verhaal - een long read - verschijnen over hoe een prachtig, ambitieus en interdisciplinair plan om een forensisch instituut aan de UM op te richten, The Maastricht Forensic Institute, slechts ten dele tot wasdom kwam. Tal van betrokkenen zijn geïnterviewd door de redacteuren WD en WB, er zijn dossiers doorgenomen, en er is uren en uren (ook in de avond en het weekend) geschreven. Maar afgelopen maandag werd duidelijk dat de deadline van woensdagmiddag 12.00 uur niet zou worden gehaald. Veel te veel tekst van beide auteurs. Maak daar maar eens één lopend verhaal van, dat is geen makkie.

Het artikel is verplaatst naar volgende week. Geen ramp. Een verhaal over de wel zeer internationale classroom van de master Forensic Psychology lag al klaar. Alleen de foto kostte nog wat kunst en vliegwerk; hoe krijg je 24 studenten op stel en sprong bij elkaar? Prof. Corine de Ruiter weet daar wel raad mee.

Iedere week een deadline? Wat een gestress, vinden veel mensen. Wij journalisten weten niet beter en kunnen maar moeilijk zonder. Het geeft structuur aan de week, voor mij begint het weekend bij wijze van spreken al op woensdagmiddag als de krant op weg is naar de drukker. En iedere donderdag ligt er een verse Observant. Loon naar werken, heet dat. Hoe zwaar moet het zijn voor een promovendus, onderzoeker of beleidsmedewerker die soms maanden of jaren ploeteren voor ze een tastbaar resultaat in handen hebben.

Wat een deadline met een mens doet, is voor iedereen anders. Voor het gemak deel ik de redactie in twee groepen in: zij die zonder deadline maar weinig gedaan krijgen, die lijken te dralen tot het echt niet meer kan en dan als een bezetene aan het werk gaan. En zij die al ruim voor de streep hun artikelen klaar hebben. Ik behoor tot de laatste groep. Dit stuk was op dinsdagochtend om 10.50 uur af.

 

 

Deadline
Redactioneel