Toverdrank

16-11-2017

Het is het jaar 50 voor Christus. Bijna heel Gallië is veroverd door het Romeinse leger, alleen een klein dorpje aan de kust biedt nog weerstand. Het blijkt onoverwinnelijk door een toverdrank die de dorpsbewoners bovenmenselijke kracht geeft. Afgelopen week vergeleek een collega uit het land tijdens een bijeenkomst van de verzamelde hoofdredacteuren Observant met het dorpje van Asterix en Obelix. De vergelijking liep een beetje mank, maar hij wilde maar zeggen: daar in het diepe zuiden brengen ze nog wekelijks een papieren krant uit. Overigens zijn we echt niet de enige, denk onder andere aan ons zusterblad in Leiden, Mare. Kortom, er zijn nog meer van die dorpjes.

Maar tal van universiteits- en hogeschoolbladen kiezen of voor een tweewekelijks of maandelijks (meer glossy dan een krant) magazine met daarnaast een site voor het laatste nieuws. Weer andere hebben het papier vaarwel gezegd en zijn helemaal digitaal.

Wij houden zeker van bomen en natuur, maar kiezen tegelijkertijd bewust voor een wekelijkse papieren krant en een website die dagelijks ververst wordt met het laatste nieuws. Wij wedden op twee paarden omdat onze lezersgroep (studenten en medewerkers) zo sterk van samenstelling wisselt. Iedere augustus komt er immers een grote groep eerstejaars bij en vertrekken afgestudeerden. Hoe zorg je ervoor dat in een tijd waarin de informatiebronnen over elkaar heen buitelen en de ontlezing toeslaat, je als universiteitsblad toch zichtbaar blijft? Precies.

Maar die papieren krant dient ook een ander doel, los van het feit dat er nog altijd een grote groep mensen is die het nieuws liever via een krant tot zich neemt, dan via het scherm. In de papieren krant ziet de lezer al bladerend ook wat er bij de andere faculteiten en verenigingen speelt. Je kijkt eens een keer over je eigen muurtje, ziet waar de collega’s mee bezig is, welke plannen het college van bestuur heeft bedacht of waar de studenten aan de overkant van de Maas zich druk over maken.

Dus ja, wij blijven graag dat dorpje dicht bij de heuvels. Ook zonder toverdrank.

Toverdrank
Redactioneel