Censuur

23-11-2017

Boosheid, verontwaardiging, oproep tot censuur en de eis dat de redactie excuses aanbiedt. Begin deze maand plaatste ons zusterblad in Tilburg, Univers, een column over #MeToo van emeritus hoogleraar Harry Verbon op hun site. Een tenenkrommende column waarin de hoogleraar zich onder andere afvraagt wie nu misbruik maakt van wie? Zijn het de daders als Harvey Weinstein of Jimmy Saville die een aantrekkingskracht uitoefenden op meisjes en vrouwen vanwege hun bekendheid en succes? Of zijn het de (ik citeer) “‘slachtoffers’ (enkele aanhalingstekens zijn van Verbon, R.J.) in de zaak Harvey Weinstein (…), meestal succesvolle vrouwen die op het hoogtepunt van hun roem zijn, vaak dankzij Harvey Weinstein. Als dank wordt hij door hen volledig afgebrand.”

Dat deze bizarre column stof doet opwaaien zal weinigen bevreemden. Behalve commentaren op de site verscheen er een ingezonden brief waarin meer dan veertig ondertekenaars hun ongenoegen uitten over Verbons opvattingen. En passant riepen ze de redactie van Univers op tot een publiekelijk excuus: ze hadden deze column nooit mogen plaatsen.

Hoezo excuses? Hoezo niet plaatsen? Hoe kunnen wetenschappers die moeten staan voor het vrije woord, die zonder de zo terecht gekoesterde academische vrijheid hun werk niet kunnen doen, oproepen tot censuur? En het college van bestuur vragen (dat gebeurde ook) om zich openlijk van deze column te distantiëren? Ga je zo om met een controversiële mening? Nee, in een universitaire wereld ga je het debat aan en bestrijd je elkaar met argumenten. Op papier, op internet of in een live debat.

Op de site klonk er – gelukkig – ook tegengas. “Belachelijk. Dit is McCarthyisme nieuwe stijl”, schreef iemand. Vrij naar de Amerikaanse senator die in de jaren vijftig jacht maakte op alles en iedereen met vermeende communistische sympathieën.

Zeer terecht meldde Univers-hoofdredacteur Francine Bardoel in een commentaar dat columnisten een grote vrijheid genieten, en dat de redactie daar niet snel aan zal tornen zolang de column de grenzen van de wet niet overschrijdt, dus aanzet tot haat, discrimineert, of smaad en laster verspreidt.

I couldn’t agree more.

 

 

Censuur
redactioneel