Telegraafjournalistiek

30-11-2017

Gedoe bij ons Groningse zusterblad. Twee redacteuren ontslagen, een zelf opgestapt. De reden van alle ellende volgens de oud-redactieleden: de hoofdredacteur zou - op dringend verzoek van het college van bestuur - kritische berichten hebben afgezwakt en een stuk uit een artikel over de omstreden Yantai-campus (een dependance van de Groningse universiteit in het Chinese Yantai, het plan staat inmiddels op losse schroeven) hebben geschrapt. De Groningse UK zou niet meer onafhankelijk zijn, betogen de drie deze week in de Volkskrant. Een commissie die zich over dit alles boog, ziet het anders: er is geen sprake van censuur, wel een verstoorde arbeidsrelatie. Naar aanleiding van de commotie hebben Kamerleden vragen gesteld aan de minister. Zij scharen zich achter een vrije onderwijspers, want “universiteiten moeten een bolwerk van vrijheid zijn, dus zeker ook van journalistieke vrijheid”. Niet in de laatste plaats omdat het “noodzakelijk is om bestuurders scherp te houden”.

Hoe zit het in Maastricht? Is Observant een onafhankelijk blad? Ja! En dat wil zeggen dat de redactie zelf bepaalt waarover en wat ze schrijft. Wij zijn geen spreekbuis van het college van bestuur, van de universiteitsraad, studentenverenigingen, van wie dan ook. Juist niet. We proberen zo objectief mogelijk te berichten over het wel en wee binnen (en ook buiten) de UM, scheiden feiten van meningen, plegen hoor en wederhoor en houden ons verre van roddels en achterklap. Al zijn er altijd mensen die dit in twijfel trekken, zeker als in hun ogen onwelgevallige berichten naar buiten komen. ‘Telegraafjournalistiek’ is een scheldwoord dat mij bekend in de oren klinkt.

Ligt de onafhankelijkheid wel eens onder vuur? Jazeker, bij tijd en wijle zijn er stemmen die ons graag een kopje kleiner willen maken. Zo was er ooit een collegevoorzitter die liever een pr-blad wilde dat wekelijks zou schrijven over de grote daden van de UM, en de collegevoorzitter in het bijzonder. Zijn er mooie berichten, dan schrijven wij daar over. Maar als de instroomcijfers achterblijven, plannen mislukken, studenten overlast geven in de stad, dan komt dat ook in de krant. En dat was niet zijn pakkie an.

Gelukkig is het huidige klimaat aan de UM stukken milder. Al is er altijd een spanningsveld tussen de redactie van een onafhankelijk blad en bestuurders. Wij bijten immers (af en toe) in de hand die ons voedt.

 

 

 

Lees hier de reactie van de redactie van UK op alle commotie

Telegraafjournalistiek
Redactioneel