Britse onderzoekers en studenten houden gelijke rechten na Brexit

11-12-2017

EUROPA. Het lijkt erop dat Britse studenten en onderzoekers na de Brexit voorlopig mee kunnen blijven doen met Europese programma’s als Erasmus+ en Horizon2020. 

Nadat anderhalf jaar geleden bekend werd dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zou gaan verlaten, leefden Britse studenten en onderzoekers in onzekerheid: wat gaat er straks met ons gebeuren als de Brexit een feit is? Gevreesd werd onder meer dat ze zouden worden uitgesloten van uitwisselingen via Erasmus+ en van Europese onderzoeksbeurzen en -subsidies.

Maar het lijkt allemaal mee te vallen, als we het voorlopige akkoord tussen de EU en het VK mogen geloven. In het document is een passage opgenomen over de gelijke behandeling van studenten. Dat betekent dat ze dezelfde rechten krijgen als studenten uit EU-landen, onder meer op het gebied van gezondheidszorg, sociale voordelen en (hoger) onderwijs.

Omdat de Britten zich tot 2020 zullen houden aan toezeggingen over onder meer het vrije verkeer van personen, is de kans groot dat ze voorlopig blijven meedoen en meebetalen aan Erasmus+ en Horizon 2020, zegt Andrea Bos van Neth-ER, de voorpost van het Nederlandse onderwijs en onderzoek in Brussel.

Maar er is volgens haar nog wel veel onzekerheid, want de afspraken zijn pas echt definitief als de onderhandelingen helemaal zijn afgerond en goedgekeurd. “Over veel specifieke zaken moet nog worden onderhandeld. Wat er bijvoorbeeld met het collegegeld voor buitenlanders gaat gebeuren, is momenteel volstrekt onduidelijk. En ook hoe het na 2020 verder gaat.”

HOP, Matthijs van Schie

Auteur: Redactie
Categoriëen: Nieuws,
Tags: brexit

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.