Update: UM slaat alarm bij gemeente: groot tekort studentenhuizen

09-01-2018

MAASTRICHT. In Maastricht zijn er grote zorgen over het tekort aan betaalbare studentenkamers. Zowel de Universiteit Maastricht als de Vereniging Verhuurders Woonruimtes Maastricht luidden vlak voor kerst de noodklok in een brief aan de gemeenteraad. De UM wil Guesthouse Annadal uitbreiden en denkt aan 250 containerwoningen in Randwijck, maar rekent daarbij wel op de medewerking van de gemeente. Die bereidheid is er volgens Fred Bunk, beleidsadviseur wonen, want de gemeente deelt de zorgen over goedkope huisvesting.

Augustus en september zijn piekmaanden qua studentenhuisvesting. Ook vorig jaar. Vooral buitenlandse studenten komen maar moeilijk aan een kamer omdat ze (te) laat gaan zoeken, geen tijd hebben voor hospiteeravonden en meestal ook nog eens van ver moeten komen. Ieder jaar lost het probleem zich grotendeels op na de eerste weken in september. Maar nu niet, meent de Vereniging Verhuurders Woonruimtes Maastricht (VVWM). Volgens hen zijn nog steeds veel studenten op zoek en worden her en der “illegale logees”, waarbij twee mensen op één kamer wonen, gedoogd.

De gemeente Maastricht gaat uit van een zogeheten woonprogrammering waarbij ze rekening houdt met de groei van de universiteit en hogeschool. Maar door een flinke aanwas van vooral buitenlandse studenten die op kamers moeten, klopt de prognose van de gemeente – die ervan uitgaat dat de helft van de nieuwelingen op kamers gaat – niet met de realiteit, schrijven de verhuurders. Bovendien zijn er door de florerende woningmarkt nogal wat studentenhuizen verkocht aan stellen en gezinnen. Volgens de VVWM gaat dit om een ‘verlies’ van 250 studentenwoningen. Daarnaast wordt de Gemeenteflat aan het Koningsplein, waar tot vorig jaar nog 175 studenten woonden, verbouwd tot luxe appartementencomplex. Kortom: er is een tekort aan betaalbare studentenkamers. Wie geld heeft, kan in het Student Hotel of Carré terecht waar huren van meer dan 600 of 700 euro worden gevraagd.

Het College van Bestuur van de UM informeerde de universiteistraad over de studentenhuivesting in een commissievergadering op 8 november en garandeerde 600 nieuwe kamers in het volgende jaar. Toch blijkt dit niet zo'n harde garantie te zijn, zegt de UM-woordvoerder nu. Ook kwam dit getal niet ter sprake in hun brief aan de gemeenteraad. Hierin stellen UM-collegevoorzitter Martin Paul en vicevoorzitter Nick Bos, tevens voorzitter van de Stichting Studentenhuisvesting Maastricht dat het voor de concurrentiepositie van zowel universiteit als stad van groot belang is dat het probleem wordt opgelost. Vooruitkijkend naar augustus 2018 zal de UM gaan groeien naar 17.873 studenten, zo’n vierhonderd meer dan in 2017. Bijkomend probleem is de uitgestelde oplevering van 257 woningen in het voormalige Bonnefantencollege aan de Tongerseweg. Deze zullen pas in 2019 klaar zijn.

De UM ziet een ‘snelle’ oplossing in het uitbreiden van het Guesthouse aan de Brouwersweg met zeventig kamers. Ook opperen ze plannen voor een “flexibele voorziening” (250 containerwoningen) in Randwijck.
De verhuurdersvereniging, gesteund door de Maastrichtse Studentenraad, klaagt over het gemeentelijk woonbeleid dat eind 2018 wordt geëvalueerd.
Te laat, schrijft de VVD die vragen heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Het nieuwe academisch jaar begint al in augustus. Ze hopen op een minder strenge regulering van studentenwoningen in Maastricht. Ook het CDA en de PvdA maken zich ernstige zorgen over het dreigende tekort.

Stichting Buurtbalans, belangenbehartiger van buurten waar het aantal studentenpanden de pan uit rijst, dringt er in een brief aan de gemeente (3 januari) “met klem” op aan om het huidige woonbeleid juist niet ter zijde te schuiven. Zij hechten veel waarde aan de 40-40-40 norm (per jaar mogen er in de stad veertig kamers bijkomen door het ‘omzetten’ van woningen, veertig door het splitsen van huizen in zelfstandige eenheden en veertig door herbestemming van monumentale panden) en de maximering van het aantal studentenwoningen per straat. Zij zien een oplossing in containerkamers en andere tijdelijke huisvesting. Ook wil de stichting dat het tijdelijke tekort waar de verhuurdersvereniging en de UM op wijzen, beter moet worden aangetoond.

Update: UM slaat alarm bij gemeente: groot tekort studentenhuizen
studentenkamer