Extra studentenkamers: UM wacht op gemeente

24-01-2018

MAASTRICHT. Op eigen grond in Randwyck, waar ooit de Calatrava campus had moeten verrijzen, wil de Universiteit Maastricht voor de start van het nieuwe academisch jaar 250 gerenoveerde containerwoningen voor studenten neerzetten. Woningen die eerder in Amsterdam hebben gestaan, maar daar na tien jaar weg moeten. De UM ziet het als snelle en tijdelijke oplossing voor het tekort aan betaalbare studentenhuisvesting. Nu nog groen licht van de gemeente.

“Studentenhuisvesting willen we het liefst aan de markt en de woningcorporaties overlaten, maar door een tijdelijk falen, door wie of wat dan ook, zullen we op korte termijn met een oplossing moeten komen”, zegt Nick Bos, vicevoorzitter van het college van bestuur van de UM en voorzitter van de stichting studentenhuisvesting Maastricht. Studenten die komende augustus wederom geen kamer kunnen vinden of aangewezen zijn op het hogere segment (Carré, Student Hotel met huren van meer dan 700 euro): het zal de reputatie van de UM geen goed doen. Bos: “We willen een universiteit zijn voor iedereen. We willen geen selectie vanwege het dure kameraanbod.”

Ruim een maand geleden luidde de UM de noodklok in een brief aan de gemeenteraad. Vooral voor studenten met een kleine beurs blijkt het lastig op de Maastrichtse woningmarkt. Bovendien hadden studenten niet alleen in augustus en september moeite met het vinden van een kamer, zo schreef de UM in de brief. Dat jaarlijkse piekmoment duurde langer, zelfs tot begin december, zegt Bos.
Bos mikt nu op Amsterdamse containerwoningen – anders dan het woord doet vermoeden zijn het degelijke woonruimtes – maar hoewel het beoogde campusterrein in Randwyck eigen grond is van de UM, is medewerking van de gemeente gewenst. Zo moet het bestemmingsplan bijvoorbeeld een woonfunctie toelaten. Of alles op tijd rond zal komen, is de vraag. In de tussentijd realiseert de UM zeventig extra kamers in het Guesthouse aan de Brouwersweg.
Verantwoordelijk wethouder Gert-Jan Krabbendam “denkt met de UM mee” over een tijdelijke voorziening met betaalbare huren (250 euro) voor in ieder geval komend studiejaar. Containerwoningen in Randwyck behoren tot de opties, maar ook andere mogelijkheden en locaties worden onderzocht. Welke dat zijn laat Krabbendam nog in het midden. Daarnaast zet de gemeente vaart achter de zuidvleugel van het Leeuwenborgh College aan de Adelbert van Scharnlaan (vijftig zelfstandige studentenwoningen in het middensegment).

Het antwoord op de vraag of de gemeente haar woonbeleid moet versoepelen, zoals de Maastrichtse Studentenraad en de Vereniging Verhuurders Woonruimtes Maastricht wensen, is van een andere orde, meent Krabbendam. Net als het antwoord op de vraag of er een structureel tekort is. Krabbendam: “We willen weten of er sprake is van een piek of van een trendbreuk.” Met andere woorden: Is er op de lange termijn inderdaad behoefte aan meer kamers in het lagere huursegment of creëren we alleen maar leegstand in andere gebouwen, zoals in die van de woningcorporaties? De gemeente verzamelt definitieve inschrijfcijfers van de UM en Zuyd Hogeschool en gegevens van makelaars, verhuurders en buurgemeentes om het plaatje compleet te krijgen. Krabbendam: “We moeten niet zwalken omdat we ad hoc achter één partij aanrennen.” Eind 2018 zal het beleid voor het splitsen, omzetten en herbestemmen van woningen worden geëvalueerd. Eerder hoeft niet, vindt de wethouder.

Extra studentenkamers: UM wacht op gemeente
container