Studentenverenigingen boos over gemeentelijk woonbeleid

06-02-2018

MAASTRICHT. Het huidige woonbeleid van de gemeente Maastricht deugt niet. Studenten worden te veel gezien als noodzakelijk kwaad. Dat schrijven de drie grote Maastrichtse studentenverenigingen Circumflex, Tragos en Koko vandaag in een brief aan de gemeenteraad. Daarmee mengen ze zich in de discussie over studentenhuisvesting in Maastricht die al een paar weken gaande is. “Hoe gaat u zorgen dat het doorvoeren van dit beleid niet wéér een schepje op het toch al onwelkome gevoel zal zijn?”

De maximering van het aantal studentenwoningen per straat en het besluit van bijna een maand geleden om niet nog meer studentenkamers toe te staan in zestien straten – bovenop de bestaande 71 – schiet Circumflex, Tragos en Koko in het verkeerde keelgat. “Wij vinden het kwalijk dat de gemeente dit beleid door wil voeren zonder enig alternatief te bieden.” Waarom zouden studenten wel geweigerd moeten worden als bevolkingsgroep, terwijl er geen limiet is voor het aantal jonge professionals, ouderen of expats in een straat, stellen zij in de brief.
Dat het gemeentelijk woonbeleid op z’n minst versoepeld moet worden, is al eerder bepleit door de Vereniging Verhuurders Woonruimtes Maastricht (VVWM) en de Maastrichtse Studentenraad.
“Mocht u besluiten dit nieuwe beleid voort te zetten en de marktwerking verder te verstoren”, dan willen de studenten in elk geval voldoende studentenhuizen. En dan geen onbetaalbaar Student Hotel of een goedkope, tijdelijke containerwoning, zoals de Universiteit Maastricht voorstelt. “Bouw geschikte studentenwoningen.” Zodat studenten zich gewenst voelen, sluiten ze af.

Vanavond is er een Stadsronde in het gemeentehuis waarbij de Universiteit Maastricht en de gemeente een presentatie verzorgen over de problematiek rond studentenhuisvesting. Basis voor hun verhaal is een notitie van de gemeente over de behoefte aan studentenkamers. Recente inschrijfcijfers laten zien dat het aantal studenten aan de UM relatief sterk is gegroeid: meer dan zevenhonderd dit jaar ten opzichte van nog geen vijftig in 2016. “Deze groei is met 4,4 procent fors hoger dan de trendmatige groei van 3 procent”, staat er. Dat verklaart waarom de Universiteit Maastricht in december aan de bel trok bij de gemeente omdat ze het gevoel heeft dat meer studenten dan normaal problemen hadden met het vinden van een kamer. Bovendien zijn het vooral buitenlandse studenten die naar Maastricht zijn gekomen, en die hebben onderdak nodig. Thuis blijven wonen is voor hen geen optie.

Een piekprobleem dus, maar hoe zit het met de lange termijn? Uitgaande van 3 procent groei aan de UM becijfert de gemeente dat er binnen twee jaar een tekort kan ontstaan van 220 woningen. Desondanks houdt de gemeente sterk rekening met “grote onzekerheden”, omdat het aantal Nederlandse studenten zal dalen (minder jongeren), meer studenten door het leenstelsel thuis blijven wonen en de komst van van buitenlandse studenten onzeker is gezien de concurrentie tussen universiteiten. Allemaal redenen waarom ze voorlopig alleen wil inzetten op tijdelijke, flexibele woningen. 

Studentenverenigingen boos over gemeentelijk woonbeleid
home