Haagse baasjes

Medewerkerscolumn

21-02-2018

Ik weet niet hoe dat bij u zit, lezer, maar ik laat me niet graag de wet voorschrijven. Ik heb een anarchistisch hart, en dus begin ik meestal met te denken: “Daar ga ik toch zelf over?” Daarom voel ik mee met de mensen die vinden dat we baas in eigen land moeten blijven en vooral geen soevereiniteit moeten overdragen aan Brussel. Maar het is een beetje ingewikkelder dan dat. Want wie oefent hier eigenlijk de soevereiniteit uit? Met andere woorden: bij wie berust de hoogste macht? Bij het Nederlandse volk? In een democratie zou dat zo zijn, maar helaas. Tijdens de Bataafse Republiek, was het formeel wel het geval, maar bij de stichting van het Koninkrijk is daar rap een eind aan gemaakt. De Soevereiniteit ging naar prins Willem-Frederik (daarna Koning Willem 1) en die liet zich dat aanleunen onder de voorwaarde “ener wijze constitutie”. Daarin kwam te staan dat hij wetten zou maken samen met de (niet gekozen) Staten-Generaal. En dus regeerde hij bij voorkeur bij Koninklijk Besluit, dan hadden de Staten-Generaal minder te doen.

Thorbeckes grondwet van 1848 maakte – impliciet – de wet soeverein en daarmee werd feitelijk de wetgever de hoogste macht. Wetten werden gemaakt door de Tweede en de Eerste Kamer, de verantwoordelijke minister en de Koning samen – in die volgorde. Niet ideaal, maar zo was de hoogste macht tenminste gespreid over meerdere instanties die elkaar binnen de touwen konden houden.

Formeel is dat nog steeds zo, maar materieel is het intussen een heel ander verhaal geworden. De Koning wordt geacht te tekenen bij het kruisje en de Eerste Kamer dient zich politiek terughoudend op te stellen. Wat wil zeggen: niet dwars liggen als de Tweede akkoord is. Blijven over die Tweede Kamer en de regering. Maar daarin maakt de coalitie de dienst uit. En u dacht toch niet dat de Tweede Kamerleden van de coalitiepartijen hun eigen ministers controleerden? Neem premier Rutte. Die haalde persoonlijk genoeg stemmen voor 25 Kamerzetels, maar hij bleef premier. Op zijn 25 zetels zitten nu andere VVD-ers die zelf voor nog geen tiende van een zetel stemmen haalden. En die zouden Rutte bij de les moeten houden? Jaja. Wij moeten daarom geen soevereiniteit uit Brussel terughalen, we moeten haar op de politieke partijen heroveren. Hoe? Door invoering van een correctief referendum te eisen, in plaats van ons zelfs de raadgevende variant door die Haagse baasjes af te laten pakken.

Nico Baakman, wetenschappelijk medewerker Fasos

Haagse baasjes
NicoBaakman