Burgemeester van Maastricht

01-03-2018

Goedlachs, geen kapsones en heel benaderbaar. Net voor Kerstmis schoof op maandagochtend burgemeester Annemarie Penn - te Strake (vergezeld door een woordvoerder) aan bij de wekelijkse redactievergadering. Zij was door de redactie uitgenodigd om een keer als gasthoofdredacteur op te treden. Dat houdt in dat zij bepaalt welke thema’s we in dat nummer aansnijden en hoe we deze in artikelen gieten. Het is niet voor de eerste keer dat we een gasthoofdredacteur uitnodigen: oud-burgemeester Onno Hoes ging haar voor, net als de voorzitters van de vier grote studentenverenigingen.

Al snel kwam het gesprek op de macht van een burgemeester. Is die groot? Dat valt vies tegen, luidde het antwoord, al denken heel wat burgers daar anders over. Die hopen en verwachten dat de burgemeester wel even iets voor hen kan regelen. Zo hadden we meteen een mooi onderwerp voor onze Myth Busters-serie waarin een wetenschapper - volgende week politicoloog prof. Klaartje Peters - een populaire fabel over zijn of haar vakgebied van tafel veegt.

Onno Hoes koos in 2012 als overkoepelend thema ‘De Maastrichtse student moet meer bij de stad Maastricht betrokken worden’. Om dat vorm te geven bedacht de redactie het Lagerhuisdebat. Aan de hand van een aantal stellingen – onder andere: de stad en universiteit staan al 35 jaar met de ruggen naar elkaar toe - gingen twee panels met elkaar in debat in het Kumulustheater. Aan de ene kant van het podium zaten vertegenwoordigers van de stad, ertegenover die van de universiteit. Annemarie Penn - Te Strake kiest voor het thema ‘Wat doet de universiteit voor de stad en haar burgers?’ Daarvoor organiseert Observant onder andere een rondetafeldebat tussen burgers van Maastricht en wetenschappers. Maar we willen ook weten wat de stad voor de UM doet en leggen daarom een aantal vragen (verzameld binnen de muren van de universiteit) voor aan een van de wethouders. Denk aan: studenten zouden passanten zijn en geen burgers. Waarom wordt dat onderscheid gemaakt? En: Maastricht besteedt jaarlijks 150 duizend euro aan student en stad. Elders in Nederland gaat het om een veelvoud. Gaat Maastricht dat voorbeeld volgen?

Uiteraard komt er ook een uitgebreid persoonlijk interview met de burgemeester. Zijzelf schrijft volgende week op deze plaats het redactioneel. Mis het niet.

 

 

Burgemeester van Maastricht
Redactioneel