Schrijven

22-03-2018

Zelfs na tien, twintig of dertig jaar journalistieke ervaring blijven sommige artikelen een worsteling. Hoe dat kan? Soms kom je er al schrijvende achter dat je toch niet genoeg over het onderwerp weet of de uitleg van de geïnterviewde niet helemaal begrijpt. Dan moet je opnieuw op onderzoek uit. Soms komen er zoveel mensen en invalshoeken aan bod dat het heel moeilijk kiezen is waar te beginnen. Soms (nee, vaak) is de beleidsnota zo taai en slecht geschreven, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Eigenlijk is er een eenvoudige vraag die je altijd op weg helpt: wat wil ik nu eigenlijk vertellen? Zodra je dat weet, komt de rode draad bovendrijven, en is het schrijven een stuk makkelijker.

Schrijven is nadenken, logisch redeneren, kiezen en de inhoud vertalen naar een breed publiek. Schrijven is een vak. Nog te vaak wordt er laconiek over gedaan, bijvoorbeeld als een afdeling iemand voor de wekelijkse nieuwsbrief zoekt of het nieuwe blog. Is dat niet iets voor diegene met leuke ideeën of voor die collega die boventallig is? Iedereen kan toch schrijven? Tot je het probeert.

Herhaaldelijk kloppen er studenten en medewerkers bij Observant aan met een brief of een opinieartikel. We plaatsen in principe alles, mits goed leesbaar en de fatsoensnormen niet worden overschreden. Dat laatste is bijna nooit een punt, het eerste wel. Taalfouten heb je zo verbeterd, vakjargon en wollige beleidstaal is al wat lastiger. Maar meestal zit de pijn hem op een ander niveau: wat wil de schrijver van dit verhaal nu eigenlijk zeggen?

Dat vragen wij dan. Aan onze studenten, aan schrijvers van opiniestukken en deelnemers aan onze workshops en summerschoolcursus. Meestal komt het antwoord in een gesprek snel boven water. Vervolgens is het zaak om daar in logische stappen naar toe te werken, tot er een helder betoog met kop en staart op papier staat.

Schrijven is een vak. Mocht je er meer van willen weten en goed leren schrijven? Dan maak ik hier een beetje reclame: kom begin augustus (6 tot 16 augustus) naar onze summerschoolcursus Effectief (journalistiek) Schrijven.

 

Zie homepage www.observantonline.nl

 

Schrijven
Redactioneel