Complimenten

12-04-2018

Ik ben opgevoed in een tijd dat er nog niet lustig met complimenten werd gestrooid. Niet op school en niet in huiselijke kring. Opvoeden was toch vooral grenzen aangeven, een standje als je uit de bocht vloog, af en toe een opvoedkundige tik en op gezette tijden een liefdevolle aai over de bol of een sticker van de juf of meester.

Ik moest hieraan denken toen er weer een brief van een van onze trouwste lezers binnenviel. Deze keer gehuld in een blauwe envelop, in een vorig leven eigendom van de belastingdienst. Soms hergebruikt hij - ik denk dat het een meneer is, vraag me niet waarom, een geval van vrouwelijke intuïtie - enveloppen van andere afzenders. Zijn epistels zijn altijd met de hand geschreven vaak voorzien van een klein stukje tekst dat uit Observant is geknipt. Ze zijn niet plaatsbaar, want zij zijn (bijna) anoniem, slechts ondertekend met de initialen M.J.

Deze lezer spelt Observant. Een aantal zaken weet ik na een grondige analyse van zijn brieven(bijna) zeker: hij heeft een klassieke achtergrond en lette vroeger goed op tijdens de lessen Latijn (iedere foutieve spelling wordt gezien: het is haesitare en niet heasitare ). Ook zijn kennis van de Nederlandse taal is aan de maat. Zo wijst hij ons op het verschil tussen ‘brei’ en ‘brij’, mist hij geen enkel ‘d’ of ‘t’’- foutje. En als we de naam van burgemeester Penn-te Strake met slecht één ‘n’ schrijven dan volgt er een brief waarin de misser met rode stift is aangekruist.

Verder heeft M.J. Limburgse wortels, misschien zelfs Maastrichtse, want wie anders kan de redactie erop wijzen dat een “kaksjoal geen kwasi-elitaire school (kakschool)”. Hij is ook een beetje ijdel, want als blijkt dat de redactie dit laatste niet rectificeert in het nummer na carnaval, dan volgt er een nieuwe brief: “Ik zond de correctie in: kaksjoal is Maastrichts voor ‘kleuterschool’. Geen mening maar een controleerbaar feit. Geen (korte) (ludieke) melding hiervan te vinden in Observant.” Om te ondertekenen met “Kompleminte*, M.J. (* vertaling: ‘groeten’)”

Last but not least is deze trouwe lezer van de oude stempel als het gaat om hoe iemand het meeste leert: wijs mensen op hun fouten, het feit dat je hun werk serieus neemt, zegt al genoeg. Precies! Dank M.J.

 

 

 

 

Complimenten
Redactioneel