Geintje

24-05-2018

With us is Rianne Letschert, she is rector at the Maastricht University. Good morning.” Afgelopen vrijdagochtend vroeg BNR Radio de Maastrichtse rector om een reactie op de verengelsing van het Nederlandse hoger onderwijs en de daarmee gepaard gaande commotie. Lees: rechtszaak van BON (Beter Onderwijs Nederland) tegen onder andere de UM. Zoals te doen gebruikelijk was er een voorgesprekje vóór de rector live in de uitzending kwam. Dat was in het Nederlands, maar eenmaal in de ether ging de journalist van dienst over op het Engels. Tot Letscherts verrassing, zo blijkt uit een van haar tweets: “Ook @BNR vroeg @MaastrichtU om een reactie op #verengelsing, en bedacht dit spontaan in het Engels te doen. Om de luisteraar te laten denken dat ik dat wilde? Of om mijn Engels te testen? Mij om het even, luister hier het interview.”

Ze was misschien overdonderd maar liet zich er niet door uit het veld slaan en vertelde in soepel Engels (heel wat soepeler dan dat van de vragenstellers) wat ze kwijt wilde. Maar is dit journalistiek volgens het boekje? Nee, niet bepaald. Eerder een flauw trucje dat niet past in een serieus nieuwsprogramma. Wat wilde BNR ermee bereiken? Dat, zoals de Maastrichtse rector suggereert, de luisteraars zouden denken dat de wetenschappelijke baas van een Nederlandse universiteit waarvoor zij belasting betalen, hen alleen in het Engels te woord wil staan? Wilde BNR inderdaad haar Engels testen, misschien hopend op wat gestuntel en gestamel?

Een journalist hoort bestuurders (of het nu om een universiteit, gemeente of het land gaat) stevig te ondervragen, dat houdt ze scherp. Dat die kritische houding niet altijd in goede aarde valt, is jammer. Dat hoort er (blijkbaar) bij. Flauwe geintjes van de journalist horen er in ieder geval niet bij.

 

 

Geintje
Redactioneel