Studenten chanteren, dreigen en zetten docenten onder druk

21-06-2018

MAASTRICHT. Het wangedrag van studenten van de School of Business and Economics is twee docenten in het verkeerde keelgat geschoten: een is mede daardoor vertrokken en de ander zit op de wip. Ook bleek onlangs dat SBE-studenten georganiseerd klagen na een tentamen en op zoek gaan naar vragen die zich lenen voor een klacht.

Voor de twee docenten – bij de vakgroep Finance – was de maat vol. Eén is senior econoom bij het ABP en de ander heeft onder meer een eigen bedrijf. Ze gaven parttime les omdat ze dat leuk vonden, zegt vakgroepvoorzitter Jaap Bos. Maar het chanteer- en dreiggedrag van studenten was minder leuk. Ook andere docenten hebben er last van.

Bos: “Zo kreeg één docent tien minuten na een tentamen een mail met: ‘Jij hebt mijn toekomst verpest, hoe ga je dit goedmaken?’ Misschien is het een idee om bij bewijs van wangedrag de examencommissie in te schakelen, die vervolgens de feiten checkt. Na drie incidenten zouden dan sancties kunnen volgen.”

Ook ziet Bos steeds vaker dat studenten de evaluatie van vakken gebruiken om docenten onder druk te zetten, om een hoger cijfer te geven. “Dat gebeurt niet alleen bij Finance maar ook bij andere departementen. Sommige docenten met steevast hoge waarderingen, zien hun beoordelingen ineens kelderen. Over dit soort afstraffingen moeten we ons echt zorgen maken.”

Nog een punt van zorg kwam afgelopen dinsdag tijdens de faculteitsraad op tafel. Studenten blijken niet alleen steeds meer te klagen, maar ze doen dat tegenwoordig ook georganiseerd. Via de app Jodel maken ze afspraken over de vragen waar ze gezamenlijk hun pijlen op richten. Ze verwachten dat de antwoordsleutel dan eerder wordt aangepast en een hoger cijfer volgt.

Dat kwam onlangs aan het licht bij het bachelorvak Entrepreneurship and small business management. Blokcoördinator Nardo de Vries heeft printscreens gemaakt waarop zichtbaar is hoe studenten - anoniem - elke vraag taxeren op ‘complainability’. Welke leent zich wel en niet voor een klacht? “De Vries: “Studenten hebben het recht om te klagen, maar dit noem ik grade shopping. Ze doen dit niet alleen met een vijfenhalf, maar ook met een negen. Ik hoor het ook van collega’s, het gebeurt bij meerdere vakken.”

Het massale geklaag kost handenvol tijd, zegt De Vries. “Het tentamen telde zestig vragen en ik kreeg 219 klachten. Daar ben je dagen mee bezig. Je moet reageren, ook om ervoor te zorgen dat de faculteit zo min mogelijk beroepszaken aan haar broek krijgt.”

Het is de vraag hoeveel studenten zich hieraan schuldig maken, klinkt het in de faculteitsraad. Ook Jaap Bos denkt dat het om een beperkte groep gaat. Bos ziet een oplossing in het hawk-eye-system. “Bij aanvang van de studie mogen studenten drie keer een klacht indienen. Blijkt die terecht, dan verandert er niets. Maar als de klacht de plank misslaat, mogen ze nog maar twee keer klagen.”  

Het lijkt de nieuwe decaan Peter Møllgaard geen goed idee om het aantal klachten per student te beperken. “Ik zou eerder met studenten willen discussiëren over wat nu wel en geen redelijk gedrag is.”

Studenten chanteren, dreigen en zetten docenten onder druk