Splinters: Rotte vis

31-08-2018

Rotte vis

Studenten van de School of Business and Economics zijn regelmatig in opspraak omdat ze de omgangsvormen aan hun laars lappen. Sommigen sturen dreigmails of gebruiken evaluaties om docenten onder druk te zetten. Vóór de zomer bleek ook dat ze georganiseerd klagen over specifieke toetsvragen om de antwoordsleutel te beïnvloeden. Observant berichtte daarover in juni en riep daarmee ook de hoon van enkele studenten over zich af. In de zogeheten Yodel-app – een anoniem forum - werd de betreffende journalist uitgemaakt voor rotte vis. Wie denkt deze sukkel wel dat hij is? Dat werk. Maar dat valt in het niet bij alle beledigingen die docenten over zich heen krijgen in de studentevaluaties na een blok. Vooral in Wageningen en Amsterdam (VU) zijn ze het helemaal zat en krijgen studenten voortaan les in ‘constructief evalueren’. In plaats van: ‘docent = eikel.’

Maastricht syndroom

Het zal voor menig ouderejaars geen verrassing zijn: er lopen in deze stad meer jonge vrouwen rond dan jonge mannen. Idem dito in Utrecht, Leiden, Nijmegen en veel andere gemeenten met een universiteit of hogeschool. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vorige week data gepubliceerd van verschillende studentensteden en berekend dat er 76 Maastrichtse mannen (tussen de 20 en 25 jaar) zijn voor elke honderd Maastrichtse vrouwen van deze leeftijd.
Sorry dames, jullie zullen wat meer uitjes moeten plannen in Delft en Eindhoven, daar waar de technische universiteiten liggen. In Delft zijn er maar liefst 170 (!) mannen per honderd vrouwen. Overigens heb je als vrouw de beste kansen op Terschelling waar het Maritiem Instituut ligt, maar dat zal de reis niet waard zijn.

Aan de Nederlandse universiteiten staan sowieso meer vrouwen dan mannen ingeschreven. In het studiejaar 2017/2018 studeerden 94 mannen per 100 vrouwen (alle leeftijden) voltijds aan een universiteit, tien jaar eerder was die verhouding 98 mannen op de 100 vrouwen, aldus het CBS.
Hoe luidt de verklaring voor het vrouwenoverschot? Volgens het CBS ligt het aan de leeftijd waarop vrouwen het ouderlijk huis verlaten. Begin dit jaar woonde 55 procent van de Nederlandse jonge vrouwen nog thuis tegen 69 procent van de mannen.
Ook aan de Maastrichtse universiteit is de verhouding tussen de geslachten al langere tijd scheef. Ooit gehoord van het Maastricht syndroom? De term wordt gedefinieerd als “a lasting, location-dependent sexual low” in de Urban Dictionary, een online woordenboek dat wordt gevuld door ‘jan en alleman’ (crowdsourced).  Seksueel gefrustreerd zijn ze, de Maastrichtse vrouwen die maar niet aan de man geraken. Maar niet alleen vanwege het gebrek aan leuke vrijgezelle heren, lezen we. Ook stress en werkdruk zouden belangrijke redenen zijn.

Rechtenstudent veroordeeld

Een voormalig student van de Maastrichtse rechtenfaculteit is onlangs veroordeeld voor het verduisteren van ruim 7600 euro. Dat geld, blijkt uit het vonnis van de rechtbank, heeft hij als penningmeester van kinderboerderij De Heeg voor privédoeleinden gebruikt, zoals voor reparaties aan zijn auto, een nieuwe bril, studieboeken en medische kosten voor zijn katten.
Zelf ziet de jongeman het anders. Hij vertelde dat de pinpas van de boerderij was gestolen en dat er zwarte geldstromen waren, maar daar geloofde de rechter niets van. Hij kreeg een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand. Ook moet hij het geld terugbetalen. De rechtbank rekent hem ’t delict zwaar aan, te meer omdat hij niet op de zitting is verschenen “om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn schaamteloze daad”, aldus het vonnis.
Al in 2014 werd de toen derdejaars student in verschillende media beticht van fraude. Tegen Observant zei de 24-jarige jongeman destijds dat hij “niet weet wat men mij verwijt” (zijn medebestuursleden hadden aangifte gedaan). Door alle media-aandacht zei hij te vrezen voor zijn gewenste carrière in de financiële dienstverlening.
Tja, die loopbaan kan hij nu helemaal op zijn buik schrijven. Of hij daadwerkelijk zijn papieren heeft gehaald aan de Universiteit Maastricht is onduidelijk. De examencommissie van de rechtenfaculteit heeft niet gereageerd voor het ter perse gaan van Observant.​

 

Een grappig voorval, een opvallend nieuwtje, iets interessants wat elders in het land gebeurde: het staat in deze rubriek.

Splinters: Rotte vis
splinters