“UM maakt geen winst op buitenlandse studenten”

03-09-2018

MAASTRICHT. De Universiteit Maastricht maakt geen winst op de studenten van buiten de Europese Unie, zegt de vicevoorzitter van het college van Bestuur, Nick Bos. “We verdienen er niet aan, we halen ze niet binnen om rijk van te worden, maar omdat we een breed samengestelde internationale classroom willen.”

Buitenlandse studenten van buiten de Europese Unie zouden een melkkoe zijn voor universiteiten, schreef de NOS afgelopen week in navolging van ScienceGuide dat de universitaire jaarverslagen uit 2017 analyseerde. Zij betalen immers niet het wettelijk vastgelegde collegegeld van 2060 euro per jaar (eerstejaars betalen de helft), maar het veel hogere instellingstarief dat varieert per opleiding. ScienceGuide berekende dat universiteiten mede hierdoor in 2017 195 miljoen meer overhielden dan was begroot.

“Het instelllingscollegegeld dient een kostendekkend tarief te zijn, waarbij we kijken naar de werkelijke inkomsten en kosten, afgezet tegen de situatie bij Nederlandse en EER-studenten (Europese Economische Ruimte): hoe hoog is het wettelijke collegegeld, hoeveel krijgen we van de overheid per Nederlandse/EER-student en welke extra kosten moeten we voor mensen van buiten de EU maken. Denk aan wervingskosten, extra begeleiding, maar ook de ophaalservice van Schiphol. Een studie geneeskunde kost in het geval van een Nederlandse student 25 duizend euro per jaar. Kom je van buiten Europa dan betaalt de student zelf 32 duizend. Dat is een hoog bedrag, maar we doen daar een hoop extra’s voor.”