Gesloten-deuren-virus

06-09-2018

Een tijdje dachten we dat het een typisch Maastrichts universitair fenomeen was: steeds meer vertrouwelijke beleidsnotities, nogal wat vertrouwelijk punten op de agenda’s van universiteitsraad en faculteitsraden. Al dan niet op verzoek (het is de raad die uiteindelijk beslist) van het bestuur. Uiteraard zijn er onderwerpen - denk aan benoemingen van hoogleraren of decanen, aankoop van panden - die vertrouwelijk zijn. Maar waarom zou je het etiket confidentieel plakken op onderwerpen als internationalisering, koers van de universiteit, parkeerbeleid, besteding van de gelden die vrijkomen door het afschaffen van de basisbeurs? Wat ligt er zo gevoelig dat de student of medewerker - de achterban van een raadslid - het niet, of pas in een later stadium (als de discussies al zijn gevoerd), mag weten?

Het blijkt geen Maastrichts fenomeen. Andere universiteitsmedia kampen met hetzelfde probleem. Begin van deze zomer trok het online-blad U-Today van de Universiteit Twente in een open brief bij de minister van Onderwijs aan de bel. “Democratie sterft in duisternis,” klonk het. “Voor een functionerende democratie moeten de gordijnen open. Het licht is nodig zodat mensen kunnen zien wat er gebeurt.”

En ook in de lokale politiek heerst het gesloten-deuren-virus. Uit een enquête van raadslid.nu, zo schreef NRC onlangs, bleek dat in 2017 “meer dan de helft van de raadsleden zich belemmerd voelt in het raadswerk om dat te pas en te onpas stukken geheim worden verklaard”.

Observant is een onafhankelijk blad, en die onafhankelijkheid staat hier aan de UM niet ter discussie. Dat is mooi. Maar willen wij onze taak kunnen vervullen, namelijk controle van bestuurders, dan kan dat niet zonder toegang tot beleidsstukken, rapportages en vergaderingen. Transparantie en openheid zijn noodzakelijk.

U-Today vroeg de minister om spelregels: wanneer mogen documenten, notulen en besluiten vertrouwelijk worden gemaakt? En horen agenda’s, notulen, stukken en besluiten van officiële instanties niet allemaal openbaar te zijn? De minister antwoordde per kerende post. Zij gaat geen spelregels geven, maar vindt transparantie van groot belang. Informatie moet gedeeld worden volgens het principe ‘openbaar, tenzij’.

Kom op UM-raadsleden, neem het voortouw, maak werk van transparantie.

 

 

 

 

Gesloten-deuren-virus
Redactioneel