Een dag in het Jekerkwartier

14-09-2018

Het miezerde toen ik vrijdagmorgen in het Quartier Latin van Maastricht naar een afspraak met de kapper fietste. Die stond in zijn etalage met een peinzende blik. Toen hij mij zag veranderde die blik in een lach. Daar ik al zo’n veertig jaar klant bij hem ben, was ik verbaasd. Hij ontving mij met enige schroom; zei dat hij blij was mij te zien. Het bleek dat hij in de mening verkeerde dat ik een paar dagen tevoren overleden was. Hij toonde mij een uitgeknipte advertentie waarin mededeling werd gedaan van het verscheiden van een betreurd familielid. Ik was het dus niet, veronderstelde hij nog niet geheel overtuigd. Maar ik kon bewijzen, dat noch het adres noch de precieze schrijfwijze van de naam overeenkwamen met de mijne. Vreugde alom, en of ik mijn gebruikelijke koffie wilde. Daar deze bijzondere bijna-doodervaring mij al eens eerder was overkomen, hebben we er nog een filosofisch gesprekje aan gewijd. Enerzijds is er de vreugde dat je levenseinde niet onopgemerkt blijft. Anderzijds is het misschien handig om de rouwkaart ook aan de kapper te versturen. Tenslotte duurde onze gezamenlijke geschiedenis veertig jaar.

Weer op straat werd ik opnieuw met de vergankelijkheid van ons bestaan geconfronteerd. Bij een poging de Sint Pieterstraat over te steken, werd ik opgehouden door twee voorbijrazende bakfietsmoeders, waarvan er één overigens een man was. Elke keer dat ik zo’n nieuwe verkeersdeelnemer zie, vraag ik mij af: zouden die kleine prinsjes en prinsesjes in hun open koetsjes wel naar behoren gevaccineerd zijn? Zie ik eindelijk een echte antivaxxer die -door haar/zijn hogere opleiding misleid - het leven in de wijken voor de gegoeden onveilig maakt? De kinderbakfiets is ook echt onveilig. Het is veelal wel mogelijk om de kinderen in de riemen te zetten. Ook als dat gebeurt, is het bedenkelijk dat zij geen helm hoeven te dragen. Wij munten met zijn allen uit in regelgeving. Misschien moet de bakfiets een aparte plaats krijgen in het verkeer, inclusief regels voor veiligheid, en waar en hoe te parkeren.

Eenmaal thuis was het gedaan met het memento mori. In de avond kwam alles goed door het programma van het PAS-Festival van de universiteit. Pleasure, Art and Science met een mooi overvol programma in de tuinen en zalen van de universitaire gebouwen. Even bruisend en geslaagd als vorige edities. Ook onder nieuwe leiding.

Hans Philipsen

 

 

             

Hans Philipsen is oud-rector van de UM

Een dag in het Jekerkwartier
Hans05
Auteur: Redactie
Loraine Bodewes
Tags: hans

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.