Collegevoorzitter Martin Paul tekent voor vier jaar bij

“Ik ben heel Nederlands geworden”

12-09-2018

MAASTRICHT. De voorzitter van het college van bestuur, prof. Martin Paul (1958), blijft tot 2023 de hoogste baas van de Universiteit Maastricht. Hij is dan in totaal twaalf jaar voorzitter geweest. Acht jaar is gebruikelijk.

Nee, hij heeft het niet zelf aangekaart. Een derde termijn kwam tijdens zijn functioneringsgesprek met de Raad van Toezicht (de RvT benoemt uiteindelijk) in december 2017 aan de orde als een van de opties voor na mei 2019; het moment waarop zijn tweede termijn zou aflopen. Martin Paul: “Ik wilde er pas over nadenken als zou blijken dat er voldoende draagvlak was binnen de instelling. Ik heb de RvT gevraagd dat eerst te bekijken.” Zowel zijn naaste collega’s in het college van bestuur als de decanen en de universiteitsraad bleken positief.  

Het gaf hem ook bedenktijd. “Ik heb naar andere banen gekeken, in Duitsland en elders. Maar daar is de cultuur vaak anders, ik ben toch heel Nederlands geworden, ik houd van openheid, weinig hiërarchie. Ook zijn universiteiten en ziekenhuizen (Martin Paul is hoogleraar farmacologie, red.) daar vaak grote tankers, waar je weinig kunt veranderen. Hier in Maastricht kun je echt zaken doen, denk aan de ontwikkeling van Brightlands, de oprichting van de nieuwe faculteit Science and Engineering, de internationale universiteitennetwerken.” En last but not least: “Ik heb heel goede collega’s, het is niet vanzelfsprekend dat er zo’n chemie is in het college van bestuur. De relatie met de decanen en de medezeggenschap is goed. Dat alles geeft energie en maakt de UM tot een bijzondere plek voor mij.”

Is twaalf jaar voorzitterschap niet te lang? In Maastricht begon alleen toenmalig voorzitter Karl Dittrich aan een derde termijn, die hij overigens niet afmaakte. In die periode klonken er geluiden dat hij er te lang zat. Paul: “In Keulen zeggen ze: Jede Jeck is anders. We hebben allemaal een individuele biografie. Ik heb deze keuze goed doorgesproken met mijn collega’s en met mijn vrouw. Ik heb ook in de spiegel gekeken: wil je dit nog, kun je dit nog? Het antwoord is: ja. Er was geen noodzaak, ik zou altijd nog terug kunnen naar de wetenschap.”

Waar gaat hij zich op richten in de derde termijn? “Het is niet ik, maar we. We doen het samen. We gaan werken aan de verbreding van het profiel van de UM met de bètafaculteit, we gaan door met internationalisering, Europese netwerken en Brightlands, de Kennis-As en de samenwerking met de regio. Dat project loopt tot 2023. Het begon tijdens mijn voorzitterschap, het is mooi dat ik de afronding hiervan mee kan maken.”

Collegevoorzitter Martin Paul tekent voor vier jaar bij
MartinPaul