Het al dan niet verborgen liefdesleven

16-09-2018

Een 58-jarige docente van de Universiteit Maastricht is ontslagen omdat ze te weinig gepubliceerd heeft, schreef Dagblad De Limburger afgelopen zaterdag. Zij was in beroep gegaan tegen haar ontslag, maar de rechter besliste dat de UM het ontslag voldoende had onderbouwd. Een pijnlijke aangelegenheid.

U zult over deze specifieke zaak verder niets in Observant terugvinden. Wij hebben de stelregel dat we niet over individuele personele kwesties schrijven. Waarom niet? Het gaat vaak om heel persoonlijke dingen, het verhaal van de een tegenover de ander, van verwijten over en weer, van een kluwen aan oorzaken waar feit en fictie door elkaar spelen.

Is er echter een structureel probleem - zijn er meer mensen in een groep die met elkaar of de baas overhoopliggen - dan gaan we er achteraan. En naar aanleiding van bovenstaand bericht - houd ons in de gaten – proberen we het aantal ontslagen op basis van te weinig publicaties boven water te krijgen. En hoeveel mensen er überhaupt jaarlijks aan de UM worden ontslagen omdat ze niet (zouden) voldoen.

Waar we in principe ook niet over schrijven is het (al dan niet verborgen) liefdesleven van staf en studenten. Behalve als we een serie maken over liefde aan de UM en betrokkenen hun verhaal willen doen. Dus geen onthullingen à la Pechtold en zijn ex-vriendin Lok of de affaire van (inmiddels oud-) VVD-Kamerlid Han ten Broeke en een jonge fractiemedewerkster. Zolang het geen invloed heeft op het werk of de werksfeer zult u er bij ons niets over lezen.

En dit is niet iets van vandaag. Ooit, toen de UM nog Rijksuniversiteit Limburg heette en #Metoo nog niet bestond, solliciteerde ik bij Observant. Een van de vragen tijdens het sollicitatiegesprek luidde: wat zou je doen als je ter ore kwam dat een directeur van een faculteit een liefdesrelatie heeft met zijn secretaresse? Niets. Wat zou je doen als dit tot een onwerkbare sfeer op het faculteitsbureau leidt omdat die directeur daarvoor een relatie had met een andere medewerker van het bureau? Dan is het een verhaal waard, zei ik na enig nadenken. Het bleek het juiste antwoord.

Het was, zo is mij toentertijd verteld, geen fictieve casus. Ik weet alleen niet of dit een verhaal ooit Observant heeft gehaald. Een digitale zoektocht www.umlib.nl/observant (waar alle Observantuitgaven - inclusief Observants voorganger Maffius - vanaf de oprichting te vinden zijn) leverde tot dusverre niets op.

 

Het al dan niet verborgen liefdesleven
Redactioneel