Verwarring over bestuursbeurzen

26-09-2018

MAASTRICHT. Saurus krijgt dit jaar meer subsidie van de universiteit omdat de roeivereniging er in geslaagd is meer buitenlanders aan te trekken. Dat vertaalt zich in extra zogenoemde bestuursbeurzen. Circumflex daarentegen kreeg vorig jaar een waarschuwing dat het meer internationals in huis moest halen, maar slaagde daar niet in. Hun subsidie wordt nu gekort.

Het gaat om drie beurzen meer of minder, een kleine 900 euro. Saurus krijgt er nu 99 en Circumflex 96.
De verdeling van het geld over de verenigingen en andere studentenorganisaties wordt tegenwoordig aan een comité toevertrouwd dat uit vertegenwoordigers van een aantal van die organisaties bestaat. Dat voorstel belandt vervolgens via de directeur van het studentenservicecentrum, die er ook nog dingen in kan veranderen, bij de universiteitsraad. De studentengeleding daarin beslist.

Dat gebeurde eind juni voor de verdeling in dit studiejaar, maar deze maand ontstond beroering omdat de Dope-fractie alsnog dreigde niet akkoord te gaan. “En wij hebben de meerderheid”, klonk het dreigend in een commissie van de U-raad op 12 september. Waar Dope precies over valt is niet geheel duidelijk. Volgens Niels van der Sangen, U-raadslid voor Dope, gaat het om een waarschuwing aan Tragos dat niet aan de eisen voldaan zou hebben. Inzet is de subsidievoorwaarde dat 80 procent van de betalende leden aan de UM moet studeren en niet aan de Hogeschool Zuyd. Tragos haalt dat net niet, het verschil is een paar tienden van een procent.  Dat was voor SSC-directeur Pascal Breuls reden om soepelheid te betrachten. Maar heeft Tragos nu wel of niet een waarschuwing gekregen?

Dope, dat sterke banden met de grote gezelligheidsverenigingen heeft, vond die waarschuwing al aan het begin van de zomer niet terecht, waarna die in juli inderdaad geschrapt is. Toch lijkt men de kwestie nu opnieuw aan de orde te willen stellen. Achtergrond is vooral dat de fractie de tekst van de bepaling anders interpreteert dan overduidelijk de bedoeling is. Er staat namelijk dat verenigingen tenminste 50 contributie betalende leden [moeten hebben], waarvan minimaal 80% als student staat ingeschreven bij de UM.

Volgens Dope zijn veertig UM-studenten dan genoeg, de rest van de (honderden) leden zou dan hbo’er mogen zijn. Los van die onorthodoxe uitleg van de regeling vindt Dope eigenlijk dat er helemaal geen percentage UM-studenten genoemd zou moeten worden. Daarmee wordt immers de integratie van universitaire en hbo-studenten gehinderd, zegt Niels van der Sangen.