Een journalist láát zich gebruiken

27-09-2018

Laten journalisten zich gebruiken door mensen die hun verhaal in de krant willen hebben? Die vraag stond afgelopen zaterdag centraal in de bijdrage van de ombudsman van de Volkskrant. Hij blikte terug op de publicaties over een ‘nieuw ontdekt’ schilderij van Rembrandt. Zijn krant had de primeur gekregen van kunsthandelaar Jan Six die op dat moment wist dat NRC met een kritisch artikel over deze vondst zou komen. Is de krant hier gebruikt? Ja, schreef de ombudsman. “En de vraag is dan of dit erg is.” Het antwoord zit al in die laatste zin.

Veel onthullingen – groot of klein – zijn ingefluisterd door tipgevers die een belang hebben. Ook bij Observant. De een wil het ‘angstklimaat’ binnen een servicecentrum aan de orde stellen, de ander hoopt op een podium voor zijn ‘uitzonderlijke wetenschappelijke bevindingen’, en nummer drie stelt dat niet-EU-studenten het veel zwaarder hebben dan EU-studenten. Het mes snijdt vaak aan twee kanten: de tipgever wil zijn verhaal gepubliceerd zien, de journalist wil het liefst een scoop, maar sowieso een goed artikel.

Met dat wederzijds belang, zoals de Volkskrant-ombudsman schreef, is niets mis zolang de krant beseft dat de tipgever een eigen agenda heeft, en de journalist zijn plicht doet: op zoek gaan naar de feiten (wat klopt wel, wat klopt niet) en de andere partijen (hoor en wederhoor) hun zegje laat doen. 

U heeft nog een antwoord van me te goed op de vraag hoeveel wetenschappelijk medewerkers er ontslagen worden op basis van te weinig publicaties. Dit naar aanleiding van een ontslag van een 58-jarige docente die moest vertrekken omdat ze te weinig zou hebben gepubliceerd. Ze vocht haar ontslag aan bij de rechter, maar kreeg geen gelijk. Ik schreef toen dat we nooit over individuele personeelskwesties schrijven, maar dat dit wel aanleiding is om te kijken hoe vaak dit een grond is voor ontslag. Antoon Vugts, directeur HR, laat weten dat er jaarlijks “weinig ontslagcasussen” zijn en dat de UM daarover niets naar buiten brengt “mede vanwege de vertrouwelijkheid en herleidbaarheid daarvan”. Aantallen wil hij ook na wat aandringen niet noemen. Wel laat hij weten dat ontslag op basis van te weinig publicaties “zeer uitzonderlijk is bij de UM”.

 

 

Een journalist láát zich gebruiken
Redactioneel