“Onderwijs afraffelen, dat vind ik heel lullig”

FHML onderzoekt werkdruk onder docenten

14-11-2018

MAASTRICHT. Een groot gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden, te veel taken die te versnipperd zijn over verschillende studiejaren en -programma’s, gebrek aan autonomie en te weinig waardering voor het gedane werk. Dat zijn de klachten van docenten van de Faculty of Health, Medicine and Life sciences. 

In opdracht van het facultaire Onderwijsinstituut voerde een extern bureau dit voorjaar een onderzoek uit naar hun werkdruk. Werkdruk is geen nieuw onderwerp. De Taskforce Werkdruk UM bracht al eerder in kaart hoe het hiermee gesteld is aan de Universiteit Maastricht. Er zijn ook maatregelen genomen om de druk te verlagen. Bijvoorbeeld meer mensen aannemen om de onderwijslast beter te verdelen.

Desondanks komen er vanuit de FHML nog steeds veel signalen dat de druk te hoog is. Vooral onder docenten, een groep waar nooit specifiek onderzoek naar is gedaan en die bij het laatste UM-werkbelevingsonderzoek ondervertegenwoordigd was. Vandaar dit vervolgonderzoek dat behalve naar de klachten ook vroeg naar factoren die het werkplezier verhogen.

Het grootste probleem blijkt tijdgebrek. Docenten willen graag het onderwijs goed voorbereiden, nieuwe ideeën en kennis uitwerken en voldoende tijd hebben om studenten te begeleiden en van goede feedback voorzien. Tot hun frustratie lukt dat vaak niet. “Onderwijs afraffelen, dat vind ik heel lullig”, zegt een van hen daarover in het rapport.

Veel tijd wordt opgeslokt door administratieve en ondersteunende taken, waar men niet altijd het nut van inziet. “Ik denk dat niemand bezwaar heeft tegen hard werken, maar je moet wel het gevoel hebben dat het iets oplevert.” Ook heerst het gevoel dat het Onderwijsinstituut en –bureau vooral controleert of iedereen de regels naleeft in plaats van ondersteuning te bieden waar nodig. “We worden professioneel steeds minder serieus genomen, zijn een soort voetvolk voor Bureau Onderwijs.”

Om alles af te krijgen, werkt men in eigen tijd door. “Ik gebruik daarvoor de vakanties, […]. Dat gaat ten koste van mijn gezin.” Door altijd maar door te gaan, voelen mensen zich gejaagd, slapen ze slecht en zijn ze snel geïrriteerd. Dat laatste zorgt ervoor dat er niet snel een aardig woordje of schouderklopje voor een collega af kan.

De onderzoekers adviseren om de onderwijsuren anders te verdelen. Niet meer iedere docent alles laten doen, maar mensen meer laten focussen op bepaalde taken, studiejaren of blokken. Een ander idee is om docent-onderzoekers af en toe een onderwijsvrije periode te geven zodat ze zich kunnen concentreren op onderzoek.

Ook raden ze aan het aantal onderwijsuren te verminderen, maar de manier waarop – onderwijsgroepen vergroten – past niet binnen het probleemgestuurd onderwijs. Decaan Albert Scherpbier zei tijdens de laatste faculteitsraad dan ook dat “een aanbeveling soms alleen een aanbeveling is.”

Andere tips: kijk kritisch naar welke (administratieve) taken geschrapt kunnen worden, zorg dat er reserve-docenten beschikbaar zijn als iemand uitvalt, vertrouw meer op je mensen en minder op regels, trek consequent tijd uit voor persoonlijke ontwikkeling en breid de rol van de vakgroepvoorzitter uit. Die ziet zichzelf, blijkt uit gesprekken, nu vooral verantwoordelijk voor het werkplezier, maar niet voor de werkdruk van de werknemers. Iets wat de Taskforce Werkdruk UM ook al constateerde. Dat moet veranderen, zeggen de onderzoekers. Zij zouden het type en de hoeveelheid onderwijstaken van een medewerker moeten bewaken en alert zijn op signalen van een dreigende burn-out.

Het faculteitsbestuur bepaalt later wat het met de aanbevelingen doet. Decaan Scherpbier gaat in ieder geval met de vakgroepvoorzitters praten.

Auteur: Cleo Freriks
Categoriëen: Nieuws,
Tags: FHML,werkdruk,stress,burn-out,stressaandeum

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.