Groen licht U-raad kwaliteitsafspraken, alleen niet voor psychologie

In januari opnieuw op de agenda van de U-raad

13-12-2018

MAASTRICHT. De universiteitsraad heeft gistermiddag niet ingestemd met de kwaliteitsafspraken van de faculteit psychologie en neurowetenschappen. Heet hangijzer: de psychologen zouden niet al hun onderwijsgeld ook daadwerkelijk aan onderwijs besteden. De andere faculteiten kregen wel groen licht, al ging dat voor rechten niet zonder slag of stoot.

Het was druk in de Co Greepzaal, niet alleen zat de publieke tribune redelijk vol, ook schoven de decanen en directeuren (en een enkele opleidingsdirecteur) van drie faculteiten (FPN, FSE en FHML) aan. Dit op verzoek van de universiteitsraad.

Psychologie

Waar vorige week de discussie over de kwaliteitsafspraken in de U-raadscommissies zich vooral richtte op de onderzoekstaak van nieuw aan te stellen universitaire docenten - mag een faculteit dat deel nu wel of niet uit de studievoorschotmiddelen betalen -, kreeg nu het ‘gat van psychologie en neurowetenschap’ de meeste aandacht. Oftewel: de FPN besteedt niet al het geld dat ze voor onderwijs van het rijk ontvangt, ook daadwerkelijk aan onderwijs.

Vorige week ging het nog om een gat van 6,5 miljoen. Gisteren presenteerde decaan Anita Jansen, die haar excuses aanbood dat het “verkeerde model” per abuis naar de universiteitsraad was gestuurd, een nieuwe berekening. “We besteden veel meer aan onderwijs”, vertelde ze aan de hand van een paar sheets. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is in dit nieuwe model nog 1,8 miljoen. “Dan houdt de faculteit dus nog 900 euro per student over”, rekende studentraadslid Niels van der Sangen voor. “Hoe kan FPN dan zeggen dat ze het bedrag uit de studievoorschotmiddelen helemaal nodig heeft om bestaand beleid (onderwijsgroepen van maximaal 12 studenten, uitgebreid mentorsysteem, red.) te continueren? Andere faculteiten hebben veel minder maar komen met meer nieuwe plannen. Waar gaat die 1,8 miljoen heen?” Er volgde een discussie over de kostbare, maar noodzakelijke onderzoeksinfrastructuur met zijn laboratoria en scanners, de achterblijvende overheidsbijdrage (FPN gedraagt zich wat betreft onderzoek als FHML, maar krijgt niet de hogere bètafinanciering per student, vertelde directeur Carolien Martijn), maar ook de samenhang tussen onderwijs en onderzoek. Decaan Jansen: “De scheiding tussen onderwijs en onderzoek is niet scherp. Studenten maken volop gebruik van onze onderzoeksfaciliteiten, wij zijn de enige faculteit in Nederland waar studenten scannertijd krijgen. En ze profiteren van de aanwezigheid van veel heel goede wetenschappers, professoren als Rainer Goebel en Harald Merckelbach.” Kortom: een deel van het bedrag voor onderzoek gaat naar het onderwijs. Maak dat dan zichtbaar, we zien het nu niet, reageerde de U-raad. Waarop de beslissing over de kwaliteitsafspraken van FPN werd uitgesteld tot januari. Dan komt het FPN-bestuur terug met nieuwe cijfers en wil het laten zien hoe het bacheloronderwijs er in de praktijk uitziet. Er zullen dan ook psychologiestudenten aanwezig zijn die kunnen uitleggen (daar was onduidelijkheid over) hoe intensief een tutorloze onderwijsgroep eigenlijk is.  

Rechten

Ook de kwaliteitsafspraken van rechten zorgden nog voor discussie. Studentraadslid Jürgen van Heertum bracht opnieuw de zelfstandig werkende onderwijsgroepen bij deze faculteit aan de orde. “Is dat intensief onderwijs? Ik heb op die vraag geen antwoord gekregen.” Rector Rianne Letschert legde uit dat dat wel degelijk een intensieve onderwijsvorm is, voor zowel studenten als staf, maar ze kon het raadslid niet overtuigen. Op papier mag dit voorstel er misschien goed uitzien, maar wat betekent het straks in de praktijk? “Er is een tutor beschikbaar, staat er in de kwaliteitsafspraken. Wat wil dit zeggen? Ik vind het te breed en te vaag.” Laat de faculteitsraad komend jaar beoordelen of het bij deze projecten echt om intensief onderwijs gaat, opperde studentraadslid Van der Sangen. Aldus werd besloten. Daarmee kregen ook de kwaliteitsafspraken van rechten groen licht.

 

Groen licht U-raad kwaliteitsafspraken, alleen niet voor psychologie
Groen licht voor kwaliteitsafspraken